Grifols (MCE: GRF, MCE: GRF.P i NASDAQ: GRFS), companyia global que contribueix a millorar la salut i el benestar de les persones impulsant tractaments terapèutics amb proteïnes plasmàtiques, tecnologia de diagnòstic clínic i especialitats farmacèutiques d’ús hospitalari i grup pioner en investigació i desenvolupament d’alternatives terapèutiques que contribueixen al desenvolupament científic i de la societat, ha celebrat la seva Junta General Ordinària d’Accionistes en segona convocatòria.

Ha comptat amb l’assistència de 536 accionistes, titulars de 340.396.121 accions de classe A, que representen el 79,9% del capital social de la companyia amb dret a vot. La delegació de vot en el Consell d’Administració de Grifols es va situar en el 75,0%, del capital social, el que ratifica el suport dels accionistes a la gestió i al pla de negoci emprès pel grup.

Els accionistes ratifiquen per unanimitat el primer any de Raimon Grífols Roura i Víctor Grífols Deu al capdavant de la gestió del grup

L’any 2017 els ingressos de Grifols van superar 4.300 milions d’euros amb un creixement del + 6,6% i el benefici net reportat va augmentar un + 21,5% fins a situar-se per sobre de 663 milions d’euros. L’augment de la retribució als accionistes (+ 21,5%) està en línia amb els resultats obtinguts en l’exercici.

Grifols ha complert amb els objectius estratègics que marquen el rumb de la companyia i ha seguit consolidant les bases per garantir el seu creixement sostingut a llarg termini.

En 2017, l’acompliment econòmic de Grifols s’ha centrat en impulsar la diversificació del creixement i la rendibilitat, que s’ha traduït en un augment de les vendes de les divisions principals en totes les regions en què opera; a promoure les inversions productives i la innovació, a les quals ha destinat més de 580 milions d’euros; en la integració de la participació adquirida del negoci de tecnologia NAT per reforçar les seves posició de lideratge en diagnòstic transfusional; en la generació de majors fluxos de caixa nets, aconseguint un augment del + 43% fins 1.039 milions d’euros; i en optimitzar l’estructura financera, aconseguint una millora del cost mitjà del deute i allargant els venciments després del procés de refinançament.

A més de garantir el creixement sostenible, la companyia manté com a prioritats la innovació i la promoció del talent.

Grifols ha destinat més de 311 milions d’euros a R + D + I en 2017 i més de 1.300 milions d’euros des de 2013. L’estratègia de R + D + I de Grifols és sostenible, de llarg termini i amb un enfocament integral que inclou el desenvolupament de projectes propis ia través de companyies participades per donar suport a iniciatives de recerca complementàries a la seva activitat.

La retribució a l’accionista augmenta un 21,5% el 2017 fins a 0,38 euros / acció

Els accionistes de Grifols han aprovat destinar 265.100.000 d’euros a dividends (0,38 euros bruts per acció) el 2017, xifra rècord per a la companyia que representa un increment del 21,5% en relació a 2016 i posa de manifest el compromís de Grifols de generar valor per als seus accionistes. Aquesta quantitat total inclou el dividend preferent de 0,01 euros bruts associat a cada acció de Classe B.

La companyia manté el seu pay-out en el 40% del benefici net consolidat del grup.

Font: Grifols