El centre d’assessorament i diagnòstic genètic i clínic, ADN Institut fa accessible a totes les dones la prova de diagnòstic del virus del papil·loma humà (VPH). Una infecció que afectarà el 80% de les dones en algun moment de la seva vida i que causa més del 99% de càncers de coll d’úter. És la primera empresa catalana que ofereix la possibilitat de realitzar aquesta prova a casa i, actualment, la única a Espanya que ho fa amb un sistema de recollida de mostres validat internacionalment (Evalyn Brush, del laboratori neerlandès Rovers Medical Devices).

Segons ha informat la companyia en un comunicat, la prova de diagnòstic de VPH és fins a un 43% més sensible que una citologia, la prova convencional que es du a terme cada 3 anys a les dones i que es basa en canvis morfològics, sovint donant lloc a falsos negatius o detectant infeccions força avançades. El test del VPH és la prova recomanada de manera preferent per les principals autoritats sanitàries com la SEGO (Societat Espanyola de Ginecologia i Obstetrícia) i l’AEPCC (Associació Espanyola de Patologia Cervical i Colposcòpia) que recomanen dur a terme una prova VPH cada 5 anys a totes les dones entre els 30 i 65 anys. Això és degut a l’esmentada sensibilitat i la possibilitat de detectar les infeccions en estats més prematurs on la morfologia no s’ha vist alterada i, per tant, en facilita la prevenció del desenvolupament del càncer i tractaments menys invasius.

Altres organismes internacionals com l’OMS (Organització Mundial de la Salut) i l’ASC (American Cancer Society) consideren el dispositiu d’autopresa una eina eficaç per baixar la prevalença del càncer de coll d’úter. Països pioners en salut preventiva i accessible com Països Baixos, ofereixen aquesta prova a totes les dones a partir dels 30 anys per facilitar el control d’aquest tipus d’infeccions que poden desenvolupar càncer i que existeix una falsa creença que no afecta a totes les dones.

Per altra banda, s’obre una finestra per oferir resposta a les dones amb dificultats per anar al ginecòleg per les raons que siguin i s’elimina una barrera més de cara als prejudicis que encara existeixen per aquest tipus d’infeccions que, per altra banda, afecten la majoria de les dones en algun moment de la vida.

En aquest sentit, ADN Institut està portant a terme un estudi amb col·laboració amb un important hospital català, per crear consciència sobre la necessitat de dur a terme aquest tipus de cribratges a totes les dones per detectar les infeccions de VPH en fases inicials com recomanen les principals autoritats sanitàries.

Aquesta prova de cribratge a casa, reforça a ADN Institut com a centre sanitari focalitzat en la salut accessible i personalitzada gràcies a tota mena d’anàlisis genètiques i clíniques. El centre localitzat a Sant Cugat del Vallès continua treballant per aportar més informació a les pautes de salut mèdiques, afavorint el coneixement personalitzat a l’hora de prevenir, diagnosticar o desbloquejar situacions de salut.

Per més informació poden contactar amb info@adninstitut.com

Web informativa i accés a la prova: https://www.adninstitut.com/vphtestcontrol/ca/