La companyia Grifols, associada a Sant Cugat Empresarial, ha tornat a ser reconeguda com una de les companyies més sostenibles del món i entra a formar part, per primera vegada en la seva història, de l’índex Euronext Vigeo Europe 120 i de l’Euronext Vigeo Eurozone 120, situant-se entre les tres primeres companyies del seu sector a Europa.

Utilitzant les dades de Vigeo Eiris, agència qualificadora que avalua el comportament de les empreses segons criteris ASG (ambientals, socials i de govern corporatiu), l’índex Euronext Vigeo registra dues vegades a l’any les 120 empreses més sostenibles entre les de major capitalització.

Així mateix, Grifols ha millorat la seva qualificació del Carbon Disclosure Project (CDP), la principal plataforma d’informació mediambiental del món que avalua anualment les estratègies corporatives i l’acompliment en relació amb el canvi climàtic. La companyia ha augmentat la seva valoració en els últims anys fins a aconseguir la qualificació de gestió “A-” en 2020.

Font: Grifols