juanjo-martinez-5026El passat 12 de març el Congrés va aprovar el Real Decret-Llei 1/2015 conegut com a mecanisme de segona oportunitat. Per tant, tot i que es troba en tràmit parlamentari i encara es poden afegir millores, ja és del tot vigent.

Aquesta llei que implica quitances i mecanismes de moratòria tant a deutes de petits empresaris com de persones físiques, ja d’inici hem de dir que suposa una bona noticia i que resulta absolutament necessària. La situació d’una gran part de les pimes del nostre país és de viabilitat però amb un endeutament que les asfíxia. Si aquest mecanisme funciona, podria facilitar la continuïtat de moltes petites i mitjanes empreses que d’una altra manera es veurien abocades al tancament amb el drama social que això suposa. Aquestes pimes no surten a les notícies, perquè individualment no són significatives, però, si les sumem, veurem que en els darrers anys s’han tancat milers d’empreses i s’han perdut milers de llocs de treball. No oblidem que a Espanya tres de cada quatre treballadors ho fa en una pime.

D’entre les millores necessàries, una seria que els crèdits públics puguin estar afectats pel procés d’exoneració de deutes a valoració del jutge. Sabem que el crèdit públic és “de tots” i, per tant, s’ha de protegir, però també sabem que un dia de retard en el pagament a la S.S. suposa una penalització del 20%, i poc després un 35%. Hi ha casos i sectors on aquest deute és el que pot impedir la continuïtat de l’empresa. Estaria bé que fos el jutge del mercantil qui consideri la seva inclusió o no.

Una altra millora seria l’eliminació del deutor del Registre públic concursal, almenys un cop tancat el procés. Tots sabem que, malauradament a la nostra cultura, s’estigmatitza a l’empresari que ha hagut de tancar la seva empresa a diferència del que passa a altres economies occidentals. Seria bo que aquesta llei faciliti noves iniciatives de qui té la capacitat d’emprendre. Aquesta “rehabilitació empresarial”, també facilitaria la tornada de l’empresari a l’activitat evitant incentivar l’economia submergida.

Fa pocs dies hem vist que aquesta mesura s’ha aplicat amb èxit al nostre entorn, concretament a Rubí. Seria bo que, en poc temps, la quantitat d’empreses que tirin endavant, superant una situació com les esmentades siguin tantes que no esdevinguin noticia.

Font: Via Empresa