joan-alsinaL’objectiu principal de qualsevol Pla Estratègic ha de ser la seva execució. El Pla més brillant no serveix de res si no es té la capacitat de posar-lo en pràctica.

Per tant, serà convenient comptar, en totes les fases del procés (definició, comunicació, implantació) amb l’equip directiu que l’haurà de dur a terme i focalitzar-ho tot en un únic concepte: l’acció.

La definició dels Plans d’Acció que es deriven del Pla Estratègic, l’assignació de responsables i pressupostos i el seu seguiment rigorós i estricte seran clau. La creació del Comitè d’Estratègia és una eina que pot aportar força potència a la tasca de fer que les coses passin.

{youtube | N8gRQNO3ClI}