catalana occident-21526El grup assegurador Catalana Occident ha obtingut en el primer semestre d’aquest any un benefici net de 143,8 milions d’euros, un 15,4% més que en el mateix període del 2014.

El negoci tradicional (Assegurances Catalana Occident, Seguros Bilbao, NorteHispania Seguros i Plus Ultra Seguros) del grup ha incrementat el seu resultat recurrent un 10,2%, fins a arribar als 75,3 milions, mentre que el negoci d’assegurança de crèdit (Atradius, Crédito y Caución i Atradius Re) ha millorat el seu benefici un 14,4%, fins a 94,6 milions.

El volum de negoci del grup, no obstant això, s’ha reduït un 0,7% fins al juny, fins als 1.793,2 milions d’euros.

El director general de Catalana Occident, Francisco Arregui, ha destacat en un comunicat que els resultats mostren una millora de la rendibilitat i l’eficiència. Ha assenyalat, a més, que l’adquisició del 51% del capital de Plus Ultra Seguros ha permès al grup enfortir la seva diversificació i posició competitiva, convertint-se en la sisena asseguradora del mercat espanyol per volum de primes, amb una quota de mercat del 5,2%.

Font: Via Empresa