L’entitat concedeix 9.300 millones de euros en Préstecs ICO, i moratòries hipotecàries i de Préstecs consum per valor de 2.527 millones de euros.

El grup Banc Sabadell ha tancat el primer semestre del 2020 amb un benefici net atribuït de 145 milions d’euros un 72,7% inferior en termes interanuals després d’acumular les provisions requerides per un total de 1.089 milions d’euros (968 milions d’euros Ex TSB) per l’actualització dels models d’IFRS9 que incorporen els nous escenaris macroeconòmics per la Covid-19.

Aquestes dotacions suposen un cost del risc de crèdit de 107pbs, en línia amb l’objectiu.

Els ingressos del negoci bancari (marge d’interessos + comissions netes) arriben als 2.378 milions, un 5,3% menys en termes interanuals i mantenen la seva solidesa malgrat un trimestre excepcional.

El trimestre registra una recuperació significativa de l’activitat en les seves darreres setmanes i assoleix nivells pre-Covid-19, cosa que permet a Banc Sabadell d’augmentar la seva quota de mercat en facturació de TPVs, targetes de crèdit i assegurances.

El marge d’interessos se situa, en tancar el juny del 2020, en 1.705 milions d’euros, un 5,6% inferior interanualment per l’efecte dels tipus d’interès, així com per la menor aportació de la cartera ALCO, que es veu parcialment compensat per més volums i per menys cost de finançament majorista i per la TLTROIII. Addicionalment, cal destacar l’impacte de la titulització de préstecs al consum realitzada l’any anterior. Les comissions netes ascendeixen a 673 milions d’euros, un 4,6% menys que l’any anterior, per la caiguda de l’activitat i la situació d’excepcionalitat a la primera part del trimestre.

Compromís prioritari: acompanyar autònoms, empreses i famílies  per afrontar la Covid-19.

Banc Sabadell ha acompanyat a autònoms, empreses i famílies, anticipant i aportant solucions per ajudar a mitigar les conseqüències de la crisi sanitària originada per la pandèmia, compromís que es manté intacte i és prioritari per a l’entitat com a servei essencial en aquests moments d’especial dificultat.

Sabadell ha concedit un total de 9.300 milions d’euros en operacions de crèdit amb garantia ICO per a pimes, autònoms i grans empreses, als quals s’hi han de sumar 1.700 milions d’euros més en procés de concessió. A aquestes xifres cal afegir-hi la concessió a autònoms i empreses de 9.978 milions d’euros en crèdits amb garantia Banc Sabadell fins al juny del 2020.

Pel que fa a particulars, Banc Sabadell ha concedit fins al juny del 2020 moratòries hipotecàries per un valor de 2.326 milions d’euros, i 201 milions d’euros en moratòries de consum. En aquest cas, 969 milions corresponen a les moratòries emparades pel Reial Decret, i un total de 1.558 milions a les moratòries sectorials.

Font: Banc Sabadell