L’empresa associada N2A Express aposta per l’ús del màrqueting sostenible per organitzar esdeveniments empresarials amb la finalitat de comprometre’s amb el medi ambient. Es tracta d’una eina pel desenvolupament sostenible que intenta impregnar el funcionament complet de l’organització.

El màrqueting sostenible consisteix en totes les accions comercials, promocionals i productes empresarials que ajuden a millorar la qualitat del medi ambient, reduint la contaminació a nivell corporatiu. Ser sostenible és més econòmic i més just amb la societat si les petites, mitjanes i grans empreses aposten per aquesta eina de màrqueting sostenible.

N2A Express, com a expert en màrqueting sostenible des de l’any 2008, acompanya i assessora les empreses a produir, promoure i reclamar productes sostenibles per a l’ús del dia a dia laboral. Hi ha quatre motius perquè les empreses siguin més sostenibles: la pressió legislativa, la publicitat positiva, els canvis de consum del mercat i la diferenciació.

Pilar Abelló, CEO de N2A Express, explica que “posem en marxa els nostres col·laboradors en funció del treball a realitzar. No mantenim estructures rígides de personal, només cobrem el nostre client per cada projecte, sense imputar costos fixos innecessaris”. A més, afegeix que “amb aquesta fórmula podem comptar amb els millors professionals i donar un gran valor afegit a cada projecte, sempre oferint els millors preus”.

Consultoria Sostenible: N2ASost
N2ASost, és la nova marca de N2A Express,S.L., on ajuda els seus clients a aconseguir que els esdeveniments siguin més sostenibles. Ofereixen assessorament i consultoria per dur a terme esdeveniments sota criteris sostenibles online amb els ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenibles) definits per les Nacions Unides per a l’Agenda 2030.

Ofereixen els esdeveniments claus en mà, amb els informes del seu esdeveniment sostenible per a l’empresa per incloure’ls a les memòries de sostenibilitat anuals. Calculen la petjada de carboni generada pel seu esdeveniment i ofereixen solucions per compensar-la. Disposen de tots els productes sostenibles per a la producció de l´esdeveniment, oferint claus en mà.

N2ASost és un consultor homologat de Biosphere Sustainable Lifestyle, certificació pel mercat turístic, on s’engloba qualsevol tipus d’esdeveniment, fira, congrés, etc, oferint als clients aquesta certificació.

“El nostre objectiu és treballar al costat dels nostres clients per entendre les necessitats i ajudar-los a complir els seus objectius de marca, comunicació i recursos humans. Sempre seguint de la mà del màrqueting sostenible per a una feina més sostenible per al medi ambient”, conclou Abelló.