Epson llança la iniciativa “La importància dels 2 metres”

Una bateria de solucions i eines de suport perquè empreses i centres de treball adeqüin les seves instal·lacions segons recomanacions de la “nova normalitat” per a garantir la màxima eficiència i seguretat, millorant la productivitat. La crisi sanitària ens ha ...

Més News

L’entrevista