networkiaPer restar la imatge de provisionalitat a l’hora de desenvolupar un negoci online o un servei professional autònom, Networkia ofereix solucions.

Aquestes solucions estan especialment orientades a aquest perfil de negocis amb un suport de serveis compartits que afavoreixen la consolidació de la imatge de l’empresa amb l’ús d’una adreça física professional, un servei d’atenció de trucades personalitzada i un espai de reunions amb clients.

Consulteu la reflexió i la proposta que Networkia ofereix en relació a aquest tema