El grup de residències es troba en procés d’expansió a Alacant, Elx, Barcelona, Mollet del Vallès i Tarragona.

La inversió total estimada de la filial de FIATC Assegurances és de 86,3M d’euros, ampliant fins a un total de 1.236 places residencials assistides, 305 places de centre de dia, 56 apartaments amb serveis i 600 llocs de treball.

FIATC Residències construeix nous centres residencials assistits basats en unitats de convivència a Alacant, Elx, Mollet del Vallès i Barcelona. En total, els centres de construcció pròpia disposaran de 776 places residencials assistides, 200 places de centre de dia, 24 apartaments amb serveis i més de 360 nous llocs de treball directes.

En l’actualitat, FIATC Residències comprèn un grup de tres residències localitzades a Mollet del Vallès (Masies de Mollet), Cornellà de Llobregat (Blau Almeda) i Sant Cugat del Vallès (Cugat Natura). El seu conjunt concentra una part de places públiques i alberga 460 places residencials, 105 places en centre de dia, 32 apartaments tutelats i 247 professionals en plantilla.