AVENÇ ASSESSORSAvenç Assessors, especialitzada en l’elaboració de diagnòstics d’empresa i plans de millora, gestió financera i negociació bancària, participa en el programa d’ACC10 com a assessors financers homologats per donar suport en la diagnosi i en la millora de la gestió de les empreses.

El Programa de Diagnosi i Acompanyament Financer impulsat per la Generalitat de Catalunya a través d’ACC10 té el propòsit de millorar la gestió financera de les empreses i ofereix un servei d’assessorament especialitzat, una avaluació ràpida de l’empresa, les seves potencialitats i l’anàlisi de l’estructura financera i ,finalment, un servei d’acompanyament expert personalitzat per posar-hi solucions. El programa, que està subvencional al 100% i no suposa cap cost per a l’empresa, està vigent fins al 31 de desembre de 2014.

Les empreses interessades a obtenir més informació poden adreçar-se a Carles Fontanella (telèfon 636.634.346 – cfontanella@avencassessors.cat)