La rehabilitació neuro-oclusal (RNO) emergeix com un enfocament innovador en l’odontologia pediàtrica, destinat a corregir trastorns oclusals i afavorir el desenvolupament integral dels nens i les nenes. Aquest mètode es centra en la relació entre l’oclusió dental i el sistema nerviós, reconeixent la importància d’un equilibri adequat per a la salut bucal i general.

Què és la rehabilitació neuro-oclusal?

La RNO aborda les alteracions neuro-oclusals, que són desequilibris en la posició de les dents i la mandíbula relacionats amb el sistema nerviós. Aquest enfocament busca corregir problemes com maloclusions, mossegades creuades i altres trastorns que poden afectar la funcionalitat bucal i el desenvolupament facial.

La rehabilitació neuro-oclusal té com a objectiu descobrir quines són les causes per les quals es produeixen aquests trastorns i eliminar-los en la mesura del possible. També aconsegueix rehabilitar les lesions produïdes el més precoçment possible basant-nos en la afirmació que la funció crea l’òrgan mastegador i que una forma correcta d’aquest òrgan permet una funció correcta.

Tractament de la rehabilitació neuro-oclusal

El tractament comença amb una avaluació exhaustiva de l’oclusió i la funció neuromuscular. Utilitzant dispositius específics, es busca restablir l’equilibri oclusal i millorar la funció neuromuscular. Aquests dispositius, com plaques neuro oclusals, treballen en harmonia amb el sistema nerviós per promoure la correcció progressiva de les maloclusions.

Rehabilitació neuro-oclusal en nens i nenes

La rehabilitació neuro-oclusal intervé des de les edats més primerenques de la infància, fins i tot quan són uns nadons. Els seus objectius són afavorir la correcta funció dels òrgans (músculs, ossos i dents) ja que són aquests els que influiran en el creixement i desenvolupament de la boca, el nas i la cara. A la infància, el desenvolupament bucal adequat és fonamental.

La RNO en nens i nenes pot prevenir problemes a llarg termini, com trastorns temporomandibulars i problemes d’expressió. A més, contribueix al desenvolupament facial harmònic, evitant possibles complicacions en l’edat adulta.

Beneficis de la rehabilitació neuro-oclusal en nens i nenes

  • Prevenció de problemes futurs: Corregeix maloclusions en etapes primerenques, evitant problemes més greus en l’edat adulta.
  • Millora de funcions bucals: Contribueix al correcte funcionament de la mastegació, deglució i parla.
  • Desenvolupament facial harmònic: Afavoreix un creixement facial equilibrat, prevenint deformitats i millorant l’estètica facial.
  • Benestar general: La salut bucal adequada impacta positivament en la salut general i la qualitat de vida.

L’equip del Centre Dental Francesc Macià, associat a Sant Cugat Empresarial, explica que la rehabilitació neuro-oclusal en nens i nenes no només aborda problemes dentals, sinó que també promou un desenvolupament integral. La intervenció primerenca pot marcar la diferència en la salut bucal al llarg de la vida, consolidant la importància de la RNO en la cura infantil.

El Centre Dental Francesc Macià detalla la importància de la rehabilitació neuro-oclusal a la infància