La ràtio de capital CET1 s’eleva al 12,9% amb un augment de 22pb en el trimestre.

El grup Banc Sabadell ha tancat el tercer trimestre del 2020 amb un benefici net atribuït interanual de 203 milions d’euros. En el trimestre, el benefici net experimenta un creixement del 10,9% recolzat en la recuperació del negoci core i en la disminució de les provisions. En termes interanuals, el benefici net és un 74,1% inferior després de l’actualització dels models IFRS9 i per menys ingressos derivats de la menor activitat per la pandèmia.

Els ingressos del negoci bancari (marge d’interessos + comissions netes) arriben als 3.546 milions, un 6,2% menys en termes interanuals. En el trimestre, mostren un comportament positiu recolzat en el creixement del marge d’interessos i de les comissions.

El marge d’interessos se situa en tancar el setembre del 2020 en els 2.545 milions d’euros, un 6,2% inferior interanualment per l’efecte dels tipus d’interès, l’efecte de la titulització de préstecs al consum feta l’any anterior, així com per l’aportació menor de la cartera ALCO. En el trimestre, el marge d’interessos se situa en 841 milions d’euros i registra un increment del 2,5% recolzat en l’increment de volums i d’ingressos per la TLTRO III.

La ràtio d’eficiència se situa en el 56,3%, pels costos de reestructuració a TSB. Aïllant aquests costos, la ràtio d’eficiència se situa en el 53,9%.

Posició de liquiditat i capital
La ràtio de primera qualitat CET1 augmenta 22pb en el trimestre, situant-se en el 12,9%. Aquesta ràtio CET1 inclou 92pbs d’ajustos transicionals d’IFRS9, de manera que la ràtio CET1 fully-loaded se situa en el 12,0%, millorant + 9pbs respecte al trimestre anterior.

Pel que fa a la gestió de la liquiditat, la ràtio LCR (Liquidity Coverage Ràtio) se situa al tancament de setembre de 2020 en el 206% en l’àmbit grup (226% Ex TSB i 211% a TSB). La ràtio de loan to deposits en tancar el setembre del 2020 és del 98% amb una estructura de finançament minorista equilibrada.

Així mateix, en el tercer trimestre del 2020 s’ha llançat la primera emissió de bons verds, en aquest cas de 500 milions d’euros d’obligacions sènior preferred.

Compromís amb empreses i famílies
Banc Sabadell manté el seu compromís en el suport a empreses, autònoms i famílies per afrontar les conseqüències de la pandèmia. L’entitat ha concedit a data de 23 d’octubre un total de 105.000 operacions per import de 10.500 milions d’euros en préstecs garantits per l’ICO destinats a pimes i grans empreses. Pel que fa a les moratòries, Banc Sabadell n’ha concedit fins a setembre del 2020 un total de 3.660 milions d’euros; d’aquests, 2.635 milions corresponen a moratòries sectorials, mentre que els 1.025 milions restants són les moratòries emparades pel Reial Decret. El 92% de les moratòries concedides són hipotecàries, i el 8% de préstecs consum.

Font: Banc Sabadell