BusUp ha llançat un nou servei de bus d’empresa adaptat a les necessitats d’empreses i empleats en temps de Coronavirus. I és que, segons l’últim estudi realitzat per aquesta empresa, el 71% dels passatgers té por d’usar el transport públic després del confinament.

Existeixen nombrosos estudis que demostren l’important rol del transport públic en la propagació del virus de la grip. Estudis recents també demostren que el metro de Nova York ha estat el principal focus de contagi del coronavirus en aquesta ciutat. Així doncs, no és d’estranyar que la situació de col·lapse i saturació que viu el transport públic en hora punta faci que moltes persones ja s’estiguin qüestionant el seu ús en els seus desplaçaments diaris al treball.

L’ús del cotxe tampoc sembla la millor alternativa per a una immensa majoria, no sols perquè moltes persones manquen de cotxe, especialment aquelles que viuen en el centre de les grans ciutats, sinó també per l’alt cost que suposa per a l’empleat l’ús diari del cotxe per a anar al treball (entre un 15-20% del salari net, depenent del trajecte i de la mena de vehicle). La moto, per la seva alta accidentalitat i sinistralitat, també té un altíssim cost, tant per a l’empleat com per a l’empresa. No és d’estranyar que a Espanya, gairebé un 13% de les baixes laborals es produeixin per accidents “in itinere”, ja que en la seva immensa majoria són causats pels accidents derivats de l’ús del cotxe i de la moto.

El bus d’empresa és garantia de seguretat

En una situació post confinament, tant empreses com empleats necessiten tornar amb urgència a la normalitat, recuperant el seu treball i el seu creixement. No obstant això, les empreses no poden córrer el risc que les seves oficines es converteixin en focus de contagi que podrien causar baixes de fins a 30 dies, en el millor dels casos, o el que seria pitjor, el tancament dels seus centres de treball, fàbriques i/o magatzems.

En aquest sentit, el bus d’empresa ofereix molts avantatges tant per als empleats com per a l’empresa. Tal com indiquen els resultats d’una recent enquesta realitzada per BusUp, el 71% dels seus usuaris considera aquest transport com a segur o molt segur. Resultats que són consistents amb estudis que indiquen que el bus és un dels mitjans de transport més segurs, pel seu baixos índexs de sinistralitat, a més d’un dels més sostenibles, pel seu alt estalvi en emissions de CO₂.

Mesures especials Covid-19 de BusUp

El bus d’empresa ofereix múltiples avantatges enfront del transport públic com són la capacitat limitada, el seient garantit i el grup tancat d’usuaris, que garanteixen de per si una major seguretat i minimitzen el risc de contagi.

BusUp ofereix a més un nou servei de bus d’empresa completament digitalitzat, oferint una plataforma de reserves online i un control d’embarcament electrònic totalment contactless, que permet a les empreses no només limitar la capacitat i els nivells d’ocupació de cada vehicle, sinó també identificar i controlar l’accés dels empleats. D’aquesta manera, no només es garanteix la mínima distància social de 1,5 metres, sinó també la traçabilitat dels possibles contagis. Gràcies a la tecnologia, es pot gaudir d’un transport segur que minimitza tant el risc de contagi al bus, com el risc de la propagació del focus de contagi dins de les oficines i centres de treball.

A més dels avantatges que ofereix la tecnologia de BusUp, també és important destacar les noves mesures de prevenció i higiene implantades per l’empresa per minimitzar el risc de contagi a l’interior de vehicle: neteja i desinfecció garantida després de cada servei, limitació de capacitat amb seients senyalitzats, i l’obligació de l’ús de mascaretes i gel hidroalcohòlic, tant per a conductors com per a usuaris.