edifici-ajuntamentEl Punt d’Atenció a l’Emprenedor (PAE) ha tramitat la creació de 37 noves empreses durant el primer semestre de l’any. En relació amb els llocs de treballs creats, 32 persones s’han fet autònomes i cinc s’han constituït amb la forma jurídica de societat limitada.

Amb sis mesos de vida, el PAE es situa al quart lloc de 26 del rànquing d’aquest servei a la demarcació de Barcelona.

El PAE és un servei gratuït que es va engegar el gener i està inclòs en la finestreta única de l’Oficina d’Atenció a l’Empresa per facilitar la creació de noves empreses, l’inici efectiu de la seva activitat i el seu desenvolupament. També col·labora en la tramitació de documentació, assessorament, formació i suport al finançament.

Font: Cugat.cat