Banc Sabadell ha posat en marxa el marc per a l’emissió de bons vinculats a objectius de desenvolupament sostenible. Aquest marc suposa un pas més en el compromís de Banc Sabadell amb la sostenibilitat mediambiental, la lluita contra el canvi climàtic i el desenvolupament social. Amb la definició d’àmbits prioritaris d’actuació i la identificació de criteris, Banc Sabadell impulsa l’emissió de bons verds, socials i sostenibles. Amb això, fa un pas més en l’exercici de la seva responsabilitat com a agent vertebrador d’una economia sostenible.

Amb aquesta iniciativa, Banc Sabadell posa en valor el paper de les institucions financeres en la mobilització de capital per avançar en la transició cap a una economia eficient en els recursos i amb baixes emissions de carboni.

Els bons verds aniran orientats a projectes amb benefici mediambiental, com la reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle, la prevenció de la contaminació i l’adaptació al canvi climàtic. Les categories en aquest àmbit prioritzen les energies renovables, el control i prevenció de la contaminació, la gestió sostenible de l’aigua, el transport net, l’eficiència energètica i els edificis verds.

Per la seva banda, els bons socials estaran focalitzats en la generació de beneficis que impulsin l’accés a serveis essencials, la inclusió social i la generació i manteniment de l’ocupació.

D’aquesta manera, els bons sostenibles finançaran la combinació d’activitats verdes i socials. Els fons obtinguts a través d’aquestes emissions aniran destinats íntegrament a finançar o refinançar, total o parcialment, préstecs o projectes existents, nous o futurs.

Font: Banc Sabadell