VisitaRICOH1RICOH, companyia tecnològica global especialitzada en equipament digital per a l’oficina, solucions d’impressió i gestió de documents i serveis de TI, reduirà les seves emissions de CO2 a l’atmosfera un 30% en 2020, respecte de les emanacions registrades l’any 2000, segons es desprèn del seu informe de Sostenibilitat 2015. La memòria, que subratlla el compromís de Ricoh amb la qualitat de vida i la sostenibilitat del planeta, estableix les línies mestres per aconseguir la meta de reduir l’impacte mediambiental, així com per restaurar les capacitats d’acte-recuperació de la Terra.

Ricoh planteja en el seu informe una sèrie d’objectius que, com la reducció de l’impacte mediambiental a mitjà i llarg termini (2020 i 2050), la prevenció de l’escalfament global, el reciclat i conservació de la biodiversitat, o la prevenció de la pol·lució, preocupen al seu ecosistema de socis, col·laboradors i accionistes i, per extensió, al conjunt de la societat mundial.

D’acord amb les directrius del Mid-Term Management Plan de Ricoh, que abasta des d’abril de 2014 fins a març de 2017, ha d’arribar a 2020 sent una companyia environment-friendly, de manera que faci que els seus clients se sentin segurs i còmodes, mentre avancen en la transformació dels seus estils de vida.

En l’àmbit de la conservació de l’energia i de la prevenció de l’escalfament global, els màxims responsables de Ricoh s’han proposat complir amb l’objectiu de reduir les emissions de CO2 a l’atmosfera un 30% de cara a l’any 2020, un percentatge que haurà d’elevar-se fins al 87,5% en l’horitzó de l’exercici 2050, prenent com a referència el nivell d’emissions de l’any 2000.

Des de la perspectiva de la conservació de la biodiversitat i del reciclat de recursos, Ricoh projecta rebaixar la introducció de nous recursos un 25% en 2020 i un 87,5% en 2050, partint del nivell aconseguit en 2007. Així mateix, es planteja, de cara a 2050, reduir l’ús o reemplaçar la major part dels productes amb elevat risc d’esgotament com per exemple, el petroli, el coure i el crom.

En paral·lel, i amb la finalitat de prevenir la pol·lució i minimitzar el risc de les substàncies químiques al llarg del cicle de vida dels productes, Ricoh revela que compleix amb les directrius del Strategic Approach to International Chemicals Management (SAICM), revisades al març de 2012. De cara a avançar en tots aquests objectius, Ricoh va obrir en 2015 Ricoh Ecp Business Development Center i Ricoh Future House. Amb tots dos elements, la companyia intenta elevar la implicació de la societat: apropant als joves a la ciència i promovent accions de conservació que vetllin per la sostenibilitat del planeta.