La companyia associada Boehringer Ingelheim ha implementat 119 iniciatives a Espanya durant el 2021, en línia amb el seu propòsit de contribuir a assolir un futur més saludable i sostenible per a les generacions presents i futures. Tal com recull la Memòria de Sostenibilitat que acaba de presentar la farmacèutica alemanya, Boehringer Ingelheim reforça el seu compromís en matèria de sostenibilitat amb la seva estratègia ‘Desenvolupament sostenible per a les generacions’, alineada amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides , a través dels seus tres pilars –More Health, More Green i More Potential.

“A través d’aquestes iniciatives, recollides a la nostra estratègia ‘Desenvolupament sostenible per a les generacions’, posem el desenvolupament sostenible al centre del negoci: els recursos, l’entorn, els professionals que formem part de l’equip i les societats on actuem. A més a més, la companyia treballa per satisfer les necessitats de la salut humana i animal. Això fa que la posició de l’empresa sigui única a l’hora de fer front a reptes de desenvolupament sostenible interrelacionats”, afirma Ana Urmeneta, coordinadora de desenvolupament sostenible per a les generacions de Boehringer Ingelheim Espanya.

Així mateix, Urmeneta ha explicat que, per a la companyia, és una prioritat operar de manera sostenible: “La nostra organització fa molts anys que està compromesa amb la gestió estratègica dels impactes no financers: medi ambient, els professionals de l’organització i la comunitat en què desenvolupa la seva activitat, a més de la relació amb altres grups d’interès com ara pacients, proveïdors i administració pública”.

Per part seva, Peter Ploeger, director general de la companyia, assegura que “Contribuir a un món millor per a les generacions presents i futures és molt important i forma part dels nostres valors. Malgrat tots els avanços en matèria de sostenibilitat, encara queda molt camí per recórrer. Ara és el moment”.