Grup Catalana Occident ha tancat el 2023 augmentant el seu resultat consolidat un 13,4% respecte de l’exercici anterior, fins als 615,5 milions d’euros. El volum de negoci, per la seva banda, ha avançat un 9,7% i es situa en 5.792,6 milions d’euros. El Grup, associat a Sant Cugat Empresarial, ha obtingut així uns sòlids resultats, amb una millora en els seus tres pilars estratègics: creixement, rendibilitat i solvència.

En el negoci tradicional, integrat per les companyies que s’han fusionat a Occident (Assegurances Catalana Occident, Plus Ultra Seguros i Seguros Bilbao) així com per NorteHispana Seguros, que es fusionarà a finals d’aquest any, el resultat ordinari augmenta un 1,3% i assoleix els 261,1 milions d’euros, mentre que el volum de negoci (primes facturades) creix un 7,8% respecte del 2022 fins als 3.064,7 milions d’euros. Per rams, destaca el creixement de facturació en vida, diversos i multirisc, del 10%, 8,7% i 6,9%, respectivament. D’altra banda, el ràtio combinat en el negoci tradicional (no vida) es situa en un 92,6%, per sota de la mitjana del sector.

El negoci d’assegurança de crèdit (Atradius Crédito y Caución) obté un resultat ordinari de 365,6 milions d’euros, un 3,1% més que en l’exercici anterior. El seu volum de negoci (primes facturades i ingressos per informació) augmenta un 4,1% i assoleix els 2.500,9 milions d’euros. El ràtio combinat brut de reassegurança tanca l’exercici amb un 74,1%, augmentant un 1,8 p.p. (punts percentuals). En aquest sentit, el negoci de l’assegurança de crèdit continua normalitzant-se, tot i que amb una entrada de sinistres una mica per sota del període prepandèmia. Així mateix, s’ha mantingut una selecció exhaustiva dels riscos i un aprovisionament prudent.

El negoci funerari, per la seva banda, aporta un resultat ordinari de 13,6 milions d’euros i uns ingressos de 227 milions d’euros. El 2023, aquesta partida incorpora les dades de l’any d’Asistea i les dades de Mémora des del 9 de febrer de 2023, data en què GCO va completar la seva compra.

Per a la directora general de Financer i Riscos de GCO, Clara Gómez, “els resultats obtinguts el 2023 posen de manifest la fortalesa de GCO en totes les seves línies de negoci. Destaca la diversificació del negoci del Grup, la resiliència mostrada pel negoci tradicional tot i l’entorn inflacionista, l’estabilitat de l’assegurança de crèdit i l’aportació del negoci funerari”.