El banc disposa de palanques i recorregut per augmentar rendibilitat i generar valor de forma orgànica.

Banc Sabadell desenvoluparà un nou pla de negoci que prioritzarà el mercat domèstic com a fórmula per incrementar l’eficiència en l’ús del capital i els recursos del grup, augmentant així la rendibilitat i la creació de valor per als accionistes, després que el consell d’administració decidís, per unanimitat, donar per finalitzades les converses amb BBVA en no haver aconseguit les parts un acord sobre l’eventual equació de bescanvi de les accions d’ambdues entitats.

Sense perjudici que els eixos i objectius principals del pla es faran públics durant el primer trimestre del 2021, Banc Sabadell està en condicions d’anticipar que aquest contemplarà, entre d’altres mesures, l’ampliació del programa d’eficiència i transformació en el mercat retail a Espanya -amb impacte neutre en el capital- i analitzarà amb els seus assessors alternatives estratègiques de creació de valor respecte als actius internacionals del grup, incloent-hi TSB.

El Sabadell, que compta amb una sòlida franquícia a Espanya i és líder en índex de satisfacció de clients en el segment de pimes, se centrarà en aquests segments de més valor afegit i rendibilitat, i implementarà el seu nou pla millorant tant la seva eficiència com la generació orgànica de capital.

Font: Banc Sabadell