L’entitat posa les bases per afrontar el seu nou pla estratègic, que serà presentat el pròxim mes de maig.

Banc Sabadell va tancar 2020 amb un benefici net atribuït interanual de dos milions d’euros, un 99,7% menys, després de provisionar 2.275 milions per la crisi derivada després de la Covid-19, l’execució de plans de reestructuració a Espanya i el Regne Unit, i completar vendes d’actius problemàtics.

Els ingressos del negoci bancari van arribar als 4.749 milions, un 6,2% menys en termes interanuals. En el trimestre, mostren un comportament positiu i augmenten un 3,1%, recolzats en el creixement del marge d’interessos i les comissions.

Sense tenir en compte TSB –la filial britànica–, el benefici net atribuït es va situar en 222 milions a tancament d’any, un 72,7% inferior a l’assolit en l’exercici immediatament precedent, ha informat aquest dilluns a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

El marge d’interessos en el trimestre es va situar en 854 milions d’euros registrant un increment de l’1,5% recolzat en majors volums a TSB i més activitat a Espanya. En tancar l’exercici 2020 se situa en 3.399 milions d’euros, un 6,2% inferior interanualment per l’efecte de tipus menors, una aportació menor de la cartera ALCO, i per l’efecte de la titulització de préstecs al consum feta l’any anterior.

Les comissions netes, a final de 2020, es van situar en 1.350 milions, un 6,1% inferior a l’any anterior per la reducció de l’activitat derivada del confinament per la pandèmia, mentre que en el trimestre van créixer un 7,0%, recolzades en el creixement de les comissions de servei i de gestió d’actius.

El total de costos va ascendir a 3.461 milions a tancament de desembre, un 7,7% més respecte al mateix període de l’any anterior pels costos de reestructuració a Espanya i TSB. Els costos recurrents es va reduir un 2,4% interanual i un 3,4% en el trimestre, a causa de despeses de personal menors i despeses generals menors, i els no recurrents incorporen 314 milions d’euros pels costos de reestructuració a Espanya i 101 milions a TSB.

La ràtio d’eficiència se situa en el 55,4% en tancar el 2020.

 

Posició de liquiditat i capital

La ràtio de primera qualitat a tancament de l’any roman estable i se situa en el 12,6%; aquesta ràtio CET1 inclou en la comparativa trimestral -38pbs d’ajustos transicionals d’IFRS9, -27pbs d’impactes regulatoris i -17pbs de generació orgànica, enfront dels +45pbs de la deducció d’intangibles d’IT. La ràtio CET1 fully-loaded se situa en el 12,0%, i millora +1pbs respecte al trimestre anterior.

La ràtio de ‘loan to deposits’ a tancament de l’exercici 2020 és del 98% amb una estructura de finançament minorista equilibrat, en un any en què el banc ha emès 2.420 milions d’euros d’emissions majoristes.

Font: Banc Sabadell