L’activitat de voluntariat corporatiu de l’entitat ha beneficiat en un any a més de 120.000 persones en situació de vulnerabilitat.

Els projectes estan enfocats principalment en l’educació financera, l’acompanyament en la lectura a menors, el suport a la digitalització de gent gran i l’assessorament en ocupabilitat i inserció laboral.

El programa de voluntariat de CaixaBank ha mobilitzat el 2020 a un total de 12.531 voluntaris, principalment treballadors en actiu i jubilats de l’entitat, així com treballadors de la Fundació “la Caixa”, familiars, clients i persones interessades en iniciatives solidàries. En total, s’han dut a terme 4.105 activitats per tota Espanya, corresponents als diferents projectes que desenvolupa l’Associació de Voluntariat CaixaBank al llarg de l’any.

Gràcies a tota aquesta labor, més de 120.000 persones, principalment joves, gent gran, persones amb discapacitat i famílies en situació vulnerable, s’han beneficiat aquest any de les activitats realitzades pel voluntariat de CaixaBank.

El nivell d’activitat el 2020 del programa ha fet possible que es desenvolupin una mitjana diària d’una desena d’activitats solidàries i al voltant de 180 hores de voluntariat. En conjunt, sumant totes les aportacions dels voluntaris en les diferents activitats, s’han superat les 44.000 participacions i les 80.000 hores de dedicació.

Un univers de projectes

El programa s’estructura en àrees dissenyades per donar resposta a diferents necessitats, fonamentalment en els àmbits de l’educació financera, l’acompanyament en la lectura a nens, la formació per pal·liar la bretxa digital en la tercera edat, l’assessorament en ocupabilitat i inserció laboral i la cura del medi ambient.

Donada la gran capil·laritat territorial del banc, present a tota Espanya mitjançant la seva xarxa de 4.000 oficines i en estret contacte amb les necessitats de les entitats socials de cada localitat, els voluntaris de CaixaBank desenvolupen activitats molt lligades a les necessitats de cada territori.

Font: CaixaBank