jga-68284CaixaBank ha duplicat el seu benefici en el primer trimestre d’aquest any, fins els 375 milions d’euros, després de la incorporació del negoci minorista de Barclays a Espanya, adquisició que va formalitzar el mes de gener passat.

La integració de Barclays ha impulsat el compte de resultats de CaixaBank, que amb aquesta operació ha sumat 550.000 nous clients, 15.609 milions de recursos de clients i 17.782 milions de crèdit a la clientela.

Fins al març, el banc català millora tots els seus marges, especialment el d’interessos, que creix un 14,6% i se situa en 1.138 milions d’euros, gràcies a la integració de Barclays, que compensa el descens de la rendibilitat del crèdit condicionada per l’evolució negativa dels tipus d’interès.

De la seva banda, el marge brut augmenta un 7%, fins a 1.953 milions, i el d’explotació se situa en 918 milions, un 4,3% més que en el mateix període del 2014, segons la informació remesa a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

En aquest primer trimestre, el resultat atribuït al negoci bancari i d’assegurances de CaixaBank arriba a 813 milions d’euros, mentre que l’activitat immobiliària ha generat en aquest període pèrdues netes per import de 557 milions i les participades han tingut un impacte positiu de 119 milions.

Font: Via Empresa