El nou HP Universal Build Manager Powered by Dyndrite permet la personalització i el control end-to-end a través de múltiples tecnologies de fabricació additiva.

HP ha donat a conèixer avenços significatius en la gestió i automatització de fluxos de treball d’impressió 3D complexos i de flotes de fabricació adititiva a gran escala. D’una banda, HP ha presentat una nova solució de programari, HP Universal Build Manager Powered by Dyndrite, que aporta una major productivitat i eficàcia, així com automatització a la gestió de la construcció additiva per als principals processos d’impressió en 3D. La companyia també ha anunciat els nous HP 3D Factory Services digitals per proporcionar als clients anàlisi d’instal·lacions i equips, personal i formació, i ajudar a implementar els processos de producció. Així mateix, HP ha donat a conèixer la nova HP Automatic Unpacking Station, desenvolupada en col·laboració amb AM Solutions d’el Grup Rösler, per permetre una major automatització del postprocessament, oferint als clients una major eficàcia en tot el flux de treball de fabricació additiva.

“L’automatització, el programari i les dades són fonamentals per a la personalització massiva de les peces i per alliberar tot el potencial de la fabricació additiva a gran escala”, ha assenyalat Ramon Pastor, director general i responsable mundial d’Impressió 3D i Fabricació Digital de HP Inc “Ens comprometem a millorar incessantment les nostres capacitats i a ajudar els clients a optimitzar i automatitzar els fluxos de treball, a permetre noves i atractives aplicacions i a produir peces sostenibles i d’alta qualitat a escala”.

La nova solució ha estat dissenyada per millorar l’eficiència, productivitat i qualitat del tècnic additiu, permetent la personalització massiva, l’automatització de fluxos de treball complexos i l’escalabilitat i extensibilitat dels fluxos de treball tant manuals com automatitzats.

“Estem abordant els reptes de programari en la indústria dels additius que han impedit que es converteixi en el corrent principal i estem proporcionant capacitats per ajudar els clients a accelerar el camí cap a la fabricació digital”, ha declarat Ryan Palmer, director Global de software, Dades i Automatització d’HP Personalization & Industrial Business. “El nou HP Universal Build Manager simplifica, automatitza i ofereix un enfocament de fabricació amb prioritat digital. Aquesta solució permetrà als clients explorar noves àrees de complexitat i valor, traspassar els límits de la producció sostenible i automatitzar els passos crítics del seu flux de treball digital”.

Més informació sobre el nou HP Universal Build Manager Powered by Dyndrite en aquest enllaç.