Grup Caixa Enginyers va tancar l’exercici del 2023 amb un “resultat històric” de benefici net de 19,6 milions d’euros, un 71,9% més que el període anterior, i amb un resultat abans d’impostos de 23,74 milions d’euros euros, un 85,79% més.

En un exercici marcat per la inflació i la normalització dels tipus d’interès, el Grup associat a Sant Cugat Empresarial, apuntala la tendència alcista estable en els seus indicadors de rendibilitat (8,22%, +3,30 pp), eficiència (71,51%, -11,12 pp), Solvència CET-1 (17,05%, +1,27 pp) i liquiditat estructural (171%, +1 pp). Actualment, Caixa Enginyers compta amb 213.00 socis, dels quals 175.000 estan actius. El grup va mantenir l’any passat les 33 oficines.

2023 va ser el primer exercici del pla estratègic Transforma 2026, que va incloure la renovació de la imatge de marca consolidant el seu rol de banca cooperativa durant 55 anys d’existència. El marge brut, amb 99,5 milions, va registrar una alça del 42,2% com a conseqüència del marge d’interessos.

Sobre els resultats de 2023, Joan Cavallé, director general de Caixa Enginyers, ha destacat que “aquest 2023 hem aconseguit uns resultats financers històrics. Hem llançat el pla estratègic Transforma2026, reforçat els nostres nivells de solvència, la qual cosa ens dona confiança per afrontar els reptes de futur d’un sistema financer en transformació. I, gràcies al nostre model de banca cooperativa, hem continuat aportant valor a la societat i als nostres socis i sòcies, a través d’unes finances sostenibles amb les quals hem prioritzat cuidar de la salut financera dels nostres socis amb una mirada constant en el llarg termini com a horitzó de gestió”.

Per part seva, el president del Grup Caixa Enginyers, Félix Masjuan, ha assenyalat que “la nostra organització ha celebrat en 2023 el seu 56 aniversari amb fites tan destacades com l’enfortiment de la cultura corporativa, amb un canvi d’identitat corporativa i la definició d’un propòsit com ‘Humanitzem les teves finances’, que recull l’esperit del nostre model de banca cooperativa i el nostre compromís de continuar aportant valor compartit a través de l’economia social i de les finances sostenibles”.