La iniciativa CARE (Corona Accelerated R&D in Europe), que compta amb el suport de la Iniciativa de Medicaments Innovadors (IMI) d’Europa, és el major projecte d’aquest tipus dedicat a descobrir i desenvolupar opcions de tractament que es necessiten amb urgència contra la COVID-19.

Com a membre del consorci CARE, Boehringer Ingelheim dirigirà el flux de treball del consorci centrat en el desenvolupament d’anticossos neutralitzants contra el virus. A més, proporcionarà molècules antivirals de la seva cartera derivada de VIH i el VHC i molècules petites amb potencial terapèutic procedents d’un cribratge exhaustiu de la seva biblioteca de molècules.

“La pandèmia de la COVID-19 s’ha convertit en la major amenaça mundial per a la salut de la humanitat en aquest segle, el que requereix que la comunitat científica mundial uneixi forces d’una manera sense precedents”, ha assenyalat el professor Yves Lévy, director executiu de VRI-Inserm i coordinador de CARE. “Més enllà de l’excel·lència científica dels diferents equips participants en aquest ambiciós projecte, CARE reuneix 37 socis en una aliança que agrupa la seva experiència i coneixements al voltant d’un pla de treball a 5 anys per desenvolupar tractaments contra la pandèmia actual de COVID -19. Estem molt agraïts pel suport econòmic proporcionat per la Iniciativa de Medicaments Innovadors, que ens permetrà implementar aquest pla”.

CARE té com a objectiu crear tractaments eficaços amb un perfil de seguretat favorable per a la pandèmia de COVID-19 (reposicionament de fàrmacs) i desenvolupar nous fàrmacs i anticossos especialment dissenyats per combatre el virus SARS-CoV-2.

El consorci es basa en tres pilars:

  • Reposicionament de fàrmacs, mitjançant el cribratge i elaboració de perfils de biblioteques de compostos aportats pels socis amb l’objectiu que les molècules progressin ràpidament a etapes avançades d’assajos clínics.
  • Descobriment de fàrmacs de molècula petita basat en el cribratge virtual i l’elaboració de perfils de compostos amb possible potencial terapèutic contra la infecció pel SARS-CoV-2 i futurs coronavirus.
  • Descobriment d’anticossos neutralitzants contra el virus utilitzant una presentació en llevats i fags completament humans, la immunització de models animals humanitzats, limfòcits B de pacients i un disseny virtual.

Font: Boehringer Ingelheim