L’empresa associada obté, un nou any, resultats econòmics satisfactoris gràcies també a la seva aposta per la innovació tecnològica.

CATSERVEIS, empresa contact center de Sant Cugat del Vallès, ha iniciat l’any 2022, novament, amb unes xifres econòmiques a l’alça. El creixement econòmic de la companyia, amb uns resultats satisfactoris, li ha permets mantenir una línia ascendent que es remunta a l’inici de la seva creació, ara fa 16 anys. Aquest creixement, progressiu al llarg dels anys, situa ja a CATSERVEIS com a referent del sector contact center a Catalunya.

Quines són les claus del seu èxit empresarial?

1. Relació de confiança i proximitat amb els clients: la identificació dels equips de l’empresa amb cadascun dels projectes que gestiona, i la personalització en el disseny de l’estratègia per a cada servei o projecte, representa per a la companyia un augment de la confiança i permanència dels seus clients actuals i potencials.

2. Omnicanalitat: aquesta estratègia de màrqueting proporciona a la companyia uns resultats exitosos en la gestió i resolució dels projectes, dotant als equips d’eines que aporten eficiència, agilitat i proximitat. La personalització dels processos, mitjançant equips experimentats amb perfils digitals que s’adeqüen als diversos canals dels quals disposta l’empresa, són la clau de l’excel·lència dels serveis que gestiona CatServeis.

3. Formació: orientada al coneixement de cada nou servei o producte, a l’assoliment d’actituds empàtiques que ajudin a obtenir l’excel·lència en la gestió i la confiança del client, entre altres tips necessaris per al desenvolupament òptim de la funció de l’agent CatServeis.

4. Innovació tecnològica: a través de l’àrea de projectes, tecnologia i innovació, CatServeis mostra la seva capacitat d’adaptació a les situacions canviants del mercat, i li permet plantejar propostes innovadores al seus clients per a la millora i optimització de processos.

5. Servei d’operacions: l’empresa disposa d’equips altament preparats i amb dilatada experiència en la gestió d’equips i processos. Això ens porta a una millora dels objectius de la companyia i dels nostres clients.

6. Seguretat de la informació i qualitat: amb el certificat ISO 27001, l’empresa garanteix de manera absoluta la seguretat de la seva informació, de la mateixa manera, disposa d’altres procediments certificats en ISO per al desenvolupament del seus serveis sota les més exigents normes de qualitat.

7. Control i gestió de les finances de l’empresa: des del departament financer es desplega un seguiment estricte del resultats de la companyia, reinvertint el beneficis en l’optimització dels serveis, creixement i innovació.