Per onzena vegada, Roche ha estat reconeguda com l’empresa més sostenible del sector de la salut a l’índex de sostenibilitat Dow Jones (DJSI). Aquest índex es basa en una anàlisi en profunditat del rendiment econòmic, social i ambiental i confirma que la sostenibilitat està molt arrelada ens tots els projectes que Roche du a terme.

Seguint la filosofia de sostenibilitat ambiental, la filial ubicada a Sant Cugat s’ha marcat uns objectius pel període 2020-2025 que refermen el compromís de la companyia amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), en línia amb la seva estratègia comercial.

Els ODS són un conjunt d’objectius relacionats amb el desenvolupament sostenible creats i promoguts per les Nacions Unides. De tots ells, el grup Roche està treballant profundament en 7 d’ells (els números 3, 4, 6, 7, 8, 12 i 13), i a continuació volem ressaltar el 13, és a dir, l’Impacte Climàtic.

En totes les oficines del món on la companyia és present redueix contínuament les seves emissions de gasos d’efecte hivernacle i eliminen gradualment les substàncies que afecten el clima, com en són un exemple els hidrocarburs halogenats.

Les seves oficines, en aquest sentit, s’han marcat l’objectiu de disminuir, durant el 2020-2025, un 100% l’emissió de gasos halogenats.

Pel que fa a les emissions del diòxid de carboni, l’objectiu és el de disminuir-los en un 75% en aquest mateix període, i en un 100% en l’any 2050.

Al mateix temps, Roche s’ha marcat l’objectiu de reduir un 15% el consum d’aigua.

Aquestes dades de disminució són en comparació del 2019, ja que 2020 va ésser un any atípic i el qual no es pot prendre com a punt de referència.

Així mateix, un dels punts clau de reducció per a Roche Diagnostics Sant Cugat seran també els viatges aeris, que es pretenen disminuir una quarta part del que van representar el 2019.

En referència als residus i la gestió d’aquests, el grup té la ferma voluntat de reduir en un 10% les deixalles generades i al mateix temps, reciclar el 80% de les mateixes.

Totes aquestes accions, van encaminades per seguir treballant en reduir el seu impacte ambiental i, d’aquesta manera, refermar el seu compromís amb els objectius marcats per les Nacions Unides pel desenvolupament sostenible.