El director general de Barcelona Activa, Fèlix Ortega; la directora territorial de CaixaBank a Barcelona, Maria Alsina, i el president de MicroBank, Joan Carles Gallego, han signat un conveni de col·laboració per facilitar el finançament de projectes empresarials a través de microcrèdits.

La signatura d’aquest acord estableix una línia de finançament d’un milió d’euros per potenciar l’autoocupació i incentivar l’activitat emprenedora, així com afavorir la igualtat d’oportunitats entre homes i dones i per a persones amb discapacitat.

En base a aquest conveni, es finançarà la creació i ampliació de microempreses, negocis d’autònoms i projectes d’autoocupació amb l’objectiu de contribuir al desenvolupament del teixit productiu i el progrés social, en un context de crisi social i econòmica per la pandèmia del coronavirus.

Aquesta línia compta amb el suport del Fons Europeu d’Inversions i es podran beneficiar autònoms i microempreses amb menys de deu treballadors i una facturació anual inferior a dos milions d’euros, i els sol·licitants podran optar a microcrèdits per un import màxim de 25.000 euros sempre que tinguin un pla d’empresa i un informe favorable de Barcelona Activa.

A Catalunya, MicroBank ha finançat en els primers nou mesos de l’any 24.764 projectes per un import total de 214 milions d’euros, dels quals 83.300.000 es van destinar a préstecs personals i familiars, 113.400.000 es van concedir a emprenedors i microempreses i 17,4 milions d’euros a altres finances amb impacte social.

Font: CaixaBank