Sis mesos després d’anunciar una inversió de 100.000 milions de iens en innovació en tecnologia sostenible, Epson es compromet ara que el seu focus en qualsevol activitat de R+D futura se centri en el desenvolupament de nous materials i tecnologies que redueixin l’impacte mediambiental.

Per aconseguir-ho, i per avançar en competitivitat global, la companyia associada està repensant els processos fonamentals de generació d’idees i com es porten al mercat, per recolzar-se en nous fons de capital risc i innovació.

A nivell intern

Epson està canviant per passar a un entorn de treball més obert, amb una cultura “de baix a dalt” que potenciï la implicació i empoderament dels seus equips, per identificar i compartir noves oportunitats de manera més ràpida.

Basat en el principi sòlid que tota innovació s’ha de fonamentar en la solució de problemes socials – des de minimitzar l’ús de recursos a la reducció de residus – els col·laboradors interns d’Epson estaran més recolzats que mai per la companyia per compartir i col·laborar en noves idees, situant com a focus principal les solucions sostenibles.

Aquests canvis també inclouran consultes directes als empleats sobre els seus entorns de treball i estils de direcció per assegurar que s’implementa una veritable cultura oberta.

A nivell extern

Epson es compromet a no impulsar un creixement excessiu dels ingressos, a favor d’una generació de benefici justa, a més d’ajudar a aconseguir una societat més sostenible a través de col·laboracions obertes i cooperació capaç de millorar les tecnologies propietàries, els productes i els serveis .

Així mateix, Epson també continuarà impulsant Epson X, el seu propi fons de capital risc en innovació creat el 2020 per accelerar processos d’innovació oberta i col·laboració, amb una inversió inicial de 5.000 milions de iens.

“Perquè la innovació sigui realment transformadora, cal un canvi cultural i col·laboració. Aquestes iniciatives impliquen que s’escoltin totes les veus, i que totes les idees es tractin en consideració, així com prendre part com a companyia en accions per a la societat i el medi ambient”, comenta Yoshiro Nagafusa, president d’Epson Europe.

Epson innovació oberta

“Veiem la innovació oberta com un factor clau per al nostre futur – una col·laboració més gran i una major capacitat de compartir coneixement permeten la millora de la innovació i desenvolupament. Això encara és més cert si tenim una mirada interna cap a la nostra pròpia companyia o bé a col·laboracions externes amb tercers, per tal de resoldre problemes complexos”.

Més enllà d´aquest compromís, Epson comparteix una primera aproximació als avenços disruptius que s´estan realitzant en forma de materials biodegradables i reciclables, així com innovacions que inclouen plàstics de biomassa i metalls en pols reciclats.