Els resultats de l’empresa del primer trimestre del 2021 han estat per sobre del pressupost de facturació, i permeten a l’empresa continuar apostant per la innovació tecnològica.

L’empresa familiar dedicada al contact center, CatServeis SXXI ha apostat novament per la implementació d’eines tecnològiques amb l’objectiu de millorar la gestió de l’atenció al client. La companyia vol consolidar i incrementar el volum de treball actual i aplicar als seus clients les eines innovadores que s’estan introduint.

L’augment de l’amplada de banda en les connexions externes és una de les apostes de CatServeis per a potenciar la seva tecnologia, arran de la pandèmia, i dotar així de les condicions necessàries als seus treballadors. Un dels objectius és disposar de les eines suficients per a oferir un servei satisfactori, ràpid i adaptat a les circumstàncies.
L’augment de l’amplada de banda de les interconnexions a giga bit permet més rapidesa en les connexions externes, d’internet i telefonia, així com la implementació més àgil del teletreball per poder mantenir una qualitat excel·lent de servei.
L’amplada de banda és la quantitat d’informació o de dades que es pot transmetre per una connexió de xarxa en un període concret, i CatServeis SXXI ha fet un pas més per la ràpida adaptació a les noves formes de treball que la covid-19 ens ha portat.

Speech to text

Entre els elements que CatServeis SXXI considera eixos bàsics per a la consolidació dels seus projectes i pel seu creixement, es troba la comunicació externa i interna, la productivitat o l’optimització de processos. És en aquesta línia que l’empresa ha apostat també per la implementació del speech to text, un sistema que converteix la veu en text d’una manera molt precisa. L’objectiu és per optimitzar temps i recursos, ja que l’anàlisi i la transcripció s’executen en temps real.
Amb la informació que genera l’speech to text, es pot respondre amb rapidesa, reduint temps i costos; s’ofereix una millor experiència als clients amb comandaments de veu; s’obté informació útil a partir de les interaccions amb els clients i es millora el servei; o es fa una transcripció en temps real d’arxius emmagatzemats, entre d’altres dels seus avantatges.

Empreses de servei al client, com CatServeis, experimenten una millora significativa dels fluxos de treball, augment dels ingressos i reducció de costos, amb la implementació de la tecnologia speech to text.

L’avaluació i anàlisis dels resultats de l’empresa del primer trimestre del 2021, va donar unes dades per sobre del pressupost de facturació. Aquests resultats permeten a CatServeis SXII continuar apostant per la innovació tecnològica per millorar sempre el servei i que el client se’n pugui beneficiar.