Michael Page, consultora líder en la selecció de comandaments intermedis i directius, ha unit esforços amb Women Evolution per potenciar el paper fonamental de la dona a la C-Suite de les companyies. Aquesta aliança té com a objectiu treballar en la reducció de la bretxa de gènere encara existent en el mercat laboral.

En el context actual de transformació i digitalització empresarial, ambdues organitzacions ressalten la importància que tenen els plans de diversitat, inclusió i igualtat per garantir la paritat d’oportunitats per a homes i dones. A més, l’aposta clara per polítiques d’igualtat augmenta la capacitat d’atreure i retenir talent, ja que els candidats volen formar part d’empreses socialment responsables i en els mateixos empleats augmenta el compromís i el sentiment de pertinença.

D’altra banda, les companyies que integren la igualtat i la diversitat en la seva estratègia demostraran que compten amb una cultura corporativa robusta, que valoren els diferents punts de vista i que estan en concordança amb la pluralitat que caracteritza la societat actual.

Women Evolution és un projecte que té com a objectiu donar poder a les dones a través d’un procés de transformació, connectant el seu poder interior i les seves emocions a les habilitats i competències per enfortir el seu lideratge en tots els àmbits de la seva vida personal i professional.

Women Evolution amb una clara vocació social i de suport a les dones, integra en la seva filosofia de negoci 4 dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030 de l’ONU: Nº3 Salut, Nº5 Igualtat, Nº10 Reducció de les Desigualtats i Nº17 Aliances Estratègiques . Realitza una tasca de difusió i coneixement d’aquests, amb empreses i partners que es vinculen a les seves experiències.

Per la seva banda, Michael Page ofereix serveis i un saber fer, per sectors, alineat amb les demandes de mercat actual. Entre les seves principals accions estratègiques, tant a nivell intern com extern, està aconseguir una igualtat de gènere real en les companyies tant en nombre d’empleats com a equitat salarial.