caixa-77167CaixaBank ha obtingut el primer semestre d’aquest any un benefici net de 708 milions d’euros, un 75% més que al mateix període del 2014, després de la incorporació de Barclays Bank, a la vegada que ha reduït la seva ràtio de morositat fins al 9%.

L’entitat ha millorat també tots els seus marges, tant el d’interessos, que creix un 12,6%, fins a 2.270 milions, com el brut, que ho fa un 21,7%, situant-se en 4.564 milions, i el d’explotació, que assoleix els 1.970 milions, un 5,8% més, segons la informació remesa a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

CaixaBank ha registrat al llarg d’aquest any 257 milions d’euros de costos extraordinaris associats a la integració de Barclays, procés que va culminar el mes de maig passat, i altres 284 milions vinculats a l’acord laboral per a l’extinció de 700 contractes en territoris amb excedent de personal.

El banc que presideix Isidre Fainé destaca en un comunicat que la fortalesa comercial del grup i l’adquisició de Barclays li han permès mantenir un creixement sostingut de les quotes de mercat en els principals productes i serveis financers.

Captació de nous clients

L’entitat centra el seu focus comercial en la captació i vinculació de clients i només en el primer semestre de l’any ha aconseguit captar 568.600 nòmines, fet que suposa un 79% més que el 2014, fins a aconseguir una quota en aquest segment propera al 25%, amb un total de 3,2 milions de nòmines domiciliades.

Els crèdits sobre clients bruts ascendeixen a 211.559 milions (+7,3 %) després de la incorporació de Barclays, mentre que la nova producció de crèdit de banca comercial augmenta un 43% en relació amb el primer semestre del 2014. En concret, el crèdit hipotecari creix un 53%, el de consum un 27% i el d’empreses un 68%.

Font: Via Empresa