Logo DABAAmb seu a Sant Cugat del Vallès, el Grup DABA S.A.U., està especialitzat en el desenvolupament del mercat del cafè encapsulat Nespresso a diferents països d’Europa (Espanya i Andorra) i l’Àfrica (Marroc, Algèria i Ghana). DABA, que compta amb un equip de 1.000 persones, actua com distribuïdor exclusiu de la marca i gestiona una amplia xarxa de punts de venda (Boutiques Nespresso i Club Nespresso) en aquests mercats.

DABA desenvolupa la seva activitat sota uns principis i uns valors “que són la base de la consecució de la nostra missió corporativa: ser excel·lents en cadascun dels nostres processos per convertir-nos en una referència dins de l’Univers Nespresso”, diu Fermín Cortés, Director General de DABA. Es per això que DABA resumeix la seva cultura empresarial en l’Actitud DABA, que reflecteix els principis que regeixen els valors corporatius del grup: experiència, flexibilitat, savoir faire, excel·lència, luxe i innovació. DABA representa els valors d’una marca líder. “Com Nespresso, la gent de DABA és elegant, innovadora, i amb una clara orientació al client”, assenyala Fermín Cortés. En aquest marc se situa el compromís de DABA d’oferir, com a distribuïdor exclusiu de Nespresso, l’Experiència del Cafè Perfecte en els mercats en els quals opera i primant especialment l’atenció personalitzada al client.

Al mateix temps, DABA desenvolupa la seva activitat amb un sòlid compromís amb l’entorn i la societat en general. El grup du a terme iniciatives de responsabilitat social relacionades amb diferents àmbits com la inclusió laboral de col·lectius en risc d’exclusió social, la col·laboració amb diferents organitzacions sense ànim de lucre, l’organització d’esdeveniments solidaris amb l’objectiu de recollir fons per col·laborar amb projectes de caire social i les accions orientades a afavorir la conciliació de la vida laboral i familiar.