L’empresa associada CatServeis ha finalitzat el procés de migració de la infraestructura del CPD local cap a un CPD Cloud. Aquest procés correspon a l’aposta que l’empresa va realitzar per una inversió tecnològica iniciada fa ja un temps i que té com a objectiu actualitzar i mantenir els sistemes de gestió i seguretat. És així com tots els serveis per al negoci i la seva continuïtat han estat migrats a un proveïdor de serveis Cloud.

Per a potenciar la seguretat de les dades de Catserveis, es decideix que tots els serveis migrats al Cloud estiguin totalment replicats en una altra ubicació geogràfica, per si la principal no fos accessible, per motius aliens al funcionament de l’empresa. D’aquesta manera, el negoci no es veuria afectat, ja que, en estar replicats, en molt poc temps entrarien en producció en la ubicació paral·lela. Si fos així, el pla de contingència reduiria la seva resposta en una miqueta per cent ínfim.

CatServeis SXXI també ha configurat, a més de la replicació geogràfica, una contra els servidors en local, per si les dues regions geogràfiques no fossin accessibles, una possibilitat molt remota a causa del % de SLA que ofereix el proveïdor, i així la continuïtat del negoci no es veuria afectada. Aquesta decisió demostra, una vegada més, l’interès absolut de l’empresa per la seguretat en les seves accions i de les seves dades.

L’accés als serveis Cloud s’estableix a través d’un túnel IPSec, entre la seu de Catserveis i el servei Cloud, per la qual cosa solament és accessible des de les oficines o, en defecte d’això, a través de connexió VPN amb doble factor d’autenticació.

Finalment, l’empresa destaca el sistema d’emmagatzematge i allotjament que ofereix: pels serveis que presta la companyia i pel compliment de la llei que obliga a gravar i salvaguardar tots els enregistraments, tot aquest material està allotjat en un storage Cloud, però al mateix temps replicat contra un storage en el CPD local, per a disposar de tot el sistema replicat i deslocalitzat.