El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts, 19 de desembre, un Reial decret llei mitjançant el qual es modifica la Llei de Mecenatge vigent des de fa 21 anys.

L’aprovació de la reforma d’aquesta llei es va frustrar en la passada legislatura dos dies abans de rebre la conformitat del Senat. Després de ser aprovada al Congrés amb els vots favorables de tots els partits polítics (31 vots) i l’abstenció de Vox (5 abstencions), la reforma es trobava en tràmit a la Cambra Alta quan totes dues Cambres es van dissoldre per l’avançament electoral del 23J. Ara, el Govern l’ha aprovat aquest dimarts com a Reial decret llei i entrarà en vigor l’1 de gener de 2024. Posteriorment, el Parlament haurà de validar-la.

El marc jurídic vigent a Espanya per al mecenatge és la Llei 49/2002, de 23 de desembre que, al seu torn, actualitzava la Llei 30/1994, de Fundacions i d’Incentius Fiscals a la Participació Privada en Activitats d’Interès General, la primera que va incorporar el terme “mecenatge”.

Les novetats que introdueix la reforma de la Llei del Mecenatge en la norma 49/2002 són les següents:

1. S’estimula el micromecenatge i s’incrementen els percentatges de deducció: en el cas de persones físiques, s’eleva de 150 € a 250 € la base sobre la qual es pot deduir el 80% de la donació de l’IRPF i per a la resta hi haurà un 40% de deducció (en lloc del 35% vigent). En el cas de persones jurídiques, les deduccions en l’impost de societats també passen del 35 al 40%. En tots dos casos, per premiar el mecenatge sostingut, la deducció augmenta al 45% en el cas de persones físiques i al 50% per a les persones jurídiques (tots dos ara al 40%) si, en els dos anys anteriors, s’ha realitzat la donació a la mateixa entitat almenys pel mateix import.

2. S’inclou en el concepte de donació fiscalment deduïble la cessió d’ús de tota mena de mobles i immobles dins del concepte més genèric de donació de drets.

3. S’amplia el concepte de conveni de col·laboració incloent de manera expressa les aportacions en espècie inclosa la prestació gratuïta de serveis. El col·laborador podrà, a més, difondre aquesta col·laboració.

4. S’inclou el denominat mecenatge de reconeixement o recompensa que permet que el donant obtingui retorns simbòlics en forma de contraprestació de béns o serveis, sempre que no representin més del 15% del valor de la donació amb un topall màxim de 25.000 €.

5. S’amplien les modalitats d’explotacions econòmiques exemptes, quan siguin desenvolupades per entitats sense ànim de lucre, en les següents activitats: desenvolupament i innovació, prestacions de serveis d’inserció sociolaboral de persones en risc d’exclusió social i d’ensenyament i formació professional vinculades a estudiants d’altes capacitats.

6. Es reforça l’automatisme per aplicar exempcions de tributs de competència local als béns d’entitats sense ànim de lucre.

La directora de la Fundació Catalunya Cultura, Maite Esteve, ha destacat: “Feliç per la resposta a una reivindicació històrica a una legislació en matèria de mecenatge que s’adapti al s. XXI, més europea i justa que posa en valor la solidaritat i la participació privada en l’interès públic. Queda camí per recórrer però celebrem l’avanç i agraïm a tantes persones que des de múltiples plataformes l’han fet possible”.

Cal destacar que aconseguir un nou marc legal i fiscal de mecenatge a l’Estat, que afavoreixi el compromís ciutadà i empresarial amb la cultura a través de la filantropia i el mecenatge, ha estat un dels objectius principals de la Fundació des de la seva creació. La Fundació lidera la Plataforma pel Mecenatge que engloba més de 180 entitats dels àmbits cultural, social i d’investigació i recerca, que s’han sumat a la reivindicació de la reforma de la Llei, i que tenen en comú una mateixa visió pel que fa a la promoció del mecenatge.

L’aprovació d’aquesta reforma de la llei és el resultat del treball col·lectiu del Tercer Sector, que porta anys reclamant-la, i la seva interlocució amb el Congrés i amb el Ministeri d’Hisenda i Funció Pública. L’AEF va liderar la campanya #MecenazgoAquíAhora, una iniciativa que ha tingut el suport de l’Associació Espanyola de Fundraising (AEFr), Associacions i Fundacions Andaluses (AFA), l’Associació Valenciana de Fundacions, el Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat (CERMI), la Coordinadora Catalana de Fundacions (CCF), la Fundació Catalunya Cultura – Plataforma per al Mecenatge, la Plataforma del Tercer Sector, la Xarxa d’Associacions d’Investigadors i Científics en l’Exterior (RAICEX), Spain Nab – Consell Assessor per a la Inversió d’Impacte i Fundacions de Navarra.

Les entitats no lucratives celebren l’aprovació de la reforma de la Llei de Mecenatge