CaixaBank és líder en gestió discrecional de carteres, amb més de 25.000 milions d’euros gestionats.

CaixaBank ha llançat les noves Smart Allocation, una nova solució de gestió discrecional que ofereix una gestió dinàmica amb més control de la volatilitat a través d’un model quantitatiu que identifica diferents escenaris de mercat per ajustar el grau de risc de la cartera modificant el pes en renda variable dins de cada perfil.

S’adrecen a clients assessorats de Banca Privada i Premier que volen tenir exposició a mercats atenuant l’efecte dels extrems dels cicles de valoració en renda variable i es poden contractar amb una inversió inicial de 6.000 euros. Igual que la resta de les solucions de gestió discrecional, es poden contractar a distància a través de l’operativa “Ready to buy”, sense que el client s’hagi de desplaçar a l’oficina.

El model matemàtic de les Smart Allocation utilitza variables que analitzen el cicle econòmic, el valor relatiu entre els actius i les tendències a curt termini en els preus. Tenint en compte aquestes tres variables, el model identifica diferents escenaris de mercat, que generen ajustos en la cartera.

D’aquesta manera, si el model preveu l’arribada d’un període baixista, la cartera disminuirà de manera significativa l’exposició a renda variable. En canvi, el model requereix una confirmació més ferma dels escenaris alcistes per incrementar les posicions.

Aquesta nova gamma de carteres permet triar entre diferents perfils, en funció del pes en renda variable i d’acord amb les expectatives de rendibilitat del client i amb l’horitzó temporal de la inversió: Tranquil·litat (màxim del 30% en renda variable i amb un horitzó a 4 anys); Patrimoni (màxim del 60% en renda variable, de 4 a 6 anys), i Inversió (màxim del 100% en renda variable, amb un horitzó superior als 6 anys).

Les carteres inverteixen en els onze fons Smart de CaixaBank Asset Management, que a partir d’ara compartiran amb les carteres Smart Money i que cobreixen tota la tipologia d’actius. El seu objectiu és replicar els índexs de referència amb la diferència més petita respecte a aquests (“low tracking error”). En funció de la informació de mercat, Smart Allocation mou la seva distribució d’actius, per la qual cosa, tot i que Smart Money i Smart Allocation estan compostos per la mateixa gamma de fons, ho poden estar en proporcions diferents, és a dir, poden tenir una composició diferent per tipologia d’actiu.

Les carteres Smart Allocation comparteixen la transparència en costos de totes les gammes de carteres de gestió discrecional de CaixaBank. Gràcies al cobrament directe del servei, el client pot saber per endavant el cost del mandat de gestió, així com beneficiar-se de comissions més baixes, ja que accedeix a classes “netes” en els fons subjacents. Per a aquestes noves carteres, el cost del servei és d’un 0,70% anual.

Font: CaixaBank