El Grup CaixaBank, presidit per Jordi Gual i dirigit per Gonzalo Gortázar, va obtenir durant els nou primers mesos de l’any un benefici atribuït de 726 milions d’euros, un 42,6% menys respecte al mateix període de l’exercici anterior, després de realitzar, durant aquests
nou primers mesos, una provisió extraordinària de 1.161 milions d’euros i anticipar-se així a impactes futurs pels efectes econòmics de la Covid-19.

Aquesta provisió s’ha mantingut pràcticament estable durant el tercer trimestre (1.155 milions d’euros a tancament de juny) en haver-se aplicat la mateixa metodologia que en el tancament del trimestre anterior i haver-se mantingut la mateixa ponderació d’escenaris macroeconòmics actualitzats.

En l’evolució interanual, també hi incideix el registre de 109 milions associats a prejubilacions durant el primer trimestre del 2020. Així mateix, els resultats del 2019 van estar marcats per l’impacte de l’acord laboral (978 milions d’euros).

Aquests resultats no inclouen el registre de la plusvàlua per la venda del 29% de Comercia de 420 milions d’euros en haver-se formalitzat al principi del quart trimestre del 2020.

Els ingressos core es mantenen pràcticament estables
Malgrat la dificultat associada al context econòmic actual, els ingressos core es mantenen pràcticament estables en l’any i se situen en els 6.158 milions d’euros (-0,7%).

El marge d’interessos arriba als 3.647 milions, -2,0% respecte al mateix període del 2019, bàsicament pel descens dels ingressos dels préstecs per una disminució del tipus d’interès aplicat, vinculat en part a l’increment de la concessió de crèdits ICO, a la reducció dels ingressos del crèdit al consum i al descens de la corba de tipus. Això ha estat parcialment compensat per un increment del volum.

Volum de negoci rècord
El volum de negoci (crèdits + recursos) dels primers nou mesos de l’any puja als 646.299 milions d’euros, la xifra més alta des de la creació de CaixaBank. El crèdit a la clientela brut assoleix els 241.877 milions d’euros amb un creixement del +6,4% en l’any, com a conseqüència essencialment de l’augment del crèdit a empreses (+17,6%).

Els recursos de clients arriben als 404.422 milions d’euros a 30 de setembre del 2020 (+5,2% en l’any i +0,9% en el trimestre), impulsats pel fort creixement dels dipòsits a la vista (+12,6% i +2,0% en l’any i en el trimestre, respectivament), en un context en què les famílies i les empreses han gestionat les seves necessitats de liquiditat.

Més de 7 milions de clients de tots els canals digitals
CaixaBank ha registrat a tancament de setembre 7,07 milions de clients digitals, la dada més alta de la història de l’entitat i la base de clients digitals més gran d’un banc a Espanya. La xifra suposa un creixement del 8,6% respecte al mateix mes de l’any anterior. Amb les dades de setembre, el 66,1% de clients de l’entitat, d’entre 20 i 74 anys, utilitzen les seves aplicacions mòbils.

El creixement de clients digitals està impulsat pel fort augment del canal mòbil, que va tancar el setembre amb 6,28 milions d’usuaris de les “apps” de CaixaBank, un 13,7% per damunt de la dada de setembre del 2019.

Font: CaixaBank