ajsantcugat3.1L’OAE (Oficina d’Atenció a les Empreses) és un servei impulsat per l’Ajuntament de Sant Cugat i l’associació Sant Cugat Empresarial amb l’objectiu de facilitar l’activitat emprenedora i empresarial, apropar els serveis d’informació i assessorament de l’Ajuntament a les empreses i simplificar la tramitació mitjançant finestreta única. Es va posar en marxa el maig de 2009.

 Més informació