Un estudi desenvolupat per l’associada Epson dóna a conèixer la visió i les necessitats de la comunitat educativa en relació amb la digitalització de les aules espanyoles.

La crisi del coronavirus va posar de manifest l’emergència d’accelerar la digitalització de les aules, una necessitat que avui dia continua sent una prioritat a la comunitat educativa. Així ho apunta un 78% dels professors i professores de primària i secundària d’Espanya, que considera que la digitalització creixerà encara més els propers 3 anys. Assolir una cota de digitalització més gran és el repte més gran al qual s’enfronten com a professionals actualment, segons el 64% del professorat. Són dades de l’enquesta realitzada per Epson dins del programa EDU2030, i en què han participat més de 600 professionals de diferents centres educatius d’Espanya.

Els resultats posen de manifest que augmenta la pressió per millorar l’oferta tecnològica a les escoles. Així, el 60% dels professionals de l’educació remarca la importància que els alumnes incrementin la utilització de tecnologies digitals per poder aprendre híbridament de manera eficaç. Per contra, més de la meitat dels enquestats (51%) considera que no estan prou entrenats tecnològicament per ser un element clau en la transformació digital de les aules.

Aquesta digitalització, però, s’ha de fer sota els criteris de la sostenibilitat i l’eficiència energètica. Així ho afirmen 7 de cada 10 participants, els quals declaren que la reducció de les emissions de CO2 és una de les raons per les quals aposten per tecnologies més eficients als seus centres. De fet, segons l’opinió del 68% del professorat, l’estalvi energètic és un criteri fonamental en el procés de selecció tecnològica per a les aules, i la sostenibilitat és un element clau en la decisió d’invertir en nova tecnologia, fins i tot primant l’eficiència energètica per sobre del preu (64%).

Per a Raúl Sanahuja, responsable de comunicació d’Epson Ibérica, “la transformació tecnològica i la digitalització afecta tots els sectors, i l’educatiu és un dels camps amb més necessitats, tant per al professorat com per a l’alumnat”. Sanahuja afegeix: “Aquesta transformació, però, s’ha de fer sota uns criteris de sostenibilitat i eficiència energètica. Tenim l’oportunitat i la responsabilitat d’aprofitar els beneficis que ens ofereix la tecnologia per aconseguir solucions més eficients, especialment en un context com l’actual. L’enquesta que hem realitzat posa de manifest que la comunitat educativa n’és ja conscient i que detecta, també, la necessitat urgent d’educar les futures generacions en aquests àmbits”.