img-generica-sceL’associació llança un nou web més dinàmic i interactiu i s’incorpora a les xarxes socials, amb Linkedin i Twitter.

Sant Cugat Empresarial ha adoptat una nova imatge corporativa en el marc d’una nova estratègia de comunicació digital que també està conformada per un nou portal web i altres canals vinculats a la comunicació 2.0.

Després de set anys de funcionament des de la seva creació, l’associació ha entrat en una etapa de consolidació que ha portat a completar la seva estratègia de comunicació digital adoptant noves eines orientades a reforçar la seva posició en el mercat i afavorir la cohesió i la visibilitat dels seus associats, fent ús de les oportunitats que ofereixen les noves tecnologies.

En aquest sentit, un nou web més modern i dinàmic, i la incorporació de les eines de comunicació 2.0, capitanejades per Linkedin i Twitter, juntament amb la newsletter mensual, conformen la nova estratègia de l’associació empresarial en l’àmbit de la comunicació digital. Al mateix temps, l’associació també ha actualitzat la seva identitat corporativa i la seva imatge per adaptar-lo a la nova idiosincràsia. El nou logotip, que també ha estat presentat aquest matí, reflecteix i reforça els valors i atributs de l’associació, i alhora compleix criteris de visibilitat, idoneïtat i modernitat.

Nou logotip

Amb incorporació de l’acrònim SCE, al nou logotip de Sant Cugat Empresarial, ofereix més força visual i proporciona major eficàcia en les aplicacions i un aire més modern i dinàmic. Al mateix temps es reforça el concepte empresarial i tot el conjunt està dissenyat per oferir més visibilitat. A més a més la versatilitat i idoneïtat del nou logotip –que manté el color blau- permet que, en la seva utilització sobre imatges i en convivència amb altres logos, s’identifiqui de forma apropiada.

Web

L’associació ha passat d’oferir un web estàtic 1.0 a un 2.0 dinàmic i interactiu, en la qual les empreses en són part activa. Concebuda com un espai per potenciar la projecció de l’activitat de les empreses associades, el nou web s’ha dissenyat també com un fòrum actiu de coneixement interempresarial, d’intercanvi d’experiències, de cohesió empresarial i de promoció del territori. En aquest sentit, la nova pàgina web té el propòsit de comunicar i posar en valor les accions de les empreses que en són associades, protagonistes d’espais específics del web, com són les Notícies, Promocions i Agenda.

Amb un format més atractiu, operatiu i resolutiu, el nou web també està dissenyat per afavorir el networking i les relacions de negoci i oferir informació de màxima actualitat sobre l’entorn econòmic i empresarial, a més a més de servir de suport per a la difusió de l’activitat de la pròpia associació.

Pel que fa a la seva arquitectura, es tracta d’un web molt visual, en què la netedat, els espais i la suavitat tipogràfica faciliten la lectura amb un portal resolutiu, on l’usuari trobi informació d’interès, s’hi vulgui quedar a navegar i el vulgui compartir amb els seus contactes. És accessible a tots els dispositius web, des d’ordinadors de sobretaula, portàtils, tablets o smartphones.

Comunicació 2.0

Per primera vegada, l’associació ha incorporat les xarxes socials en la seva estratègia de comunicació digital, concretament es pretén potenciar Twitter i Linkedin, mitjançant els quals les empreses podran fer un seguiment “al moment” de tota l’activitat que desenvolupi l’associació (Twitter) – s’ha demostrat a la presentació d’aquest matí – i participar d’un espai d’interrelació i trobada per aconseguir nous contactes professionals, per al benefici empresarial, la generació de conversa, resolució de dubtes… a més a més d’utilitzar-lo com a plataforma d’informació i de coneixement de les novetats que es generin a l’entorn de l’associació.

La presentació de la nova estratègia de comunicació digital de l’associació va tenir lloc el dia 29 d’octubre de 2014 a a càrrec de Frederic Boix i Manel Farré, president i vicepresident de Sant Cugat Empresarial.

Tot Sant Cugat 

Via Empresa 

Cugat.cat 

ic-sce-panoramica