Assemblea 1.LR.1En el marc de la jornada corporativa de Sant Cugat Empresarial  celebrada el 19 de juny de 2013, les empreses associades a Sant Cugat Empresarial van celebrar la seva assemblea anual i van aprovar les línies d’actuació de futur de l’associació, reforçant especialment les accions orientades a consolidar la comunicació i la cohesió interna entre els associats per afavorir el coneixement mutu i incrementar les sinèrgies que afavoreixin el desenvolupament de la seva activitat. En el transcurs del darrer any, l’assemblea ha reforçat la seva participació en organitzacions econòmiques i empresarials d’influència de l’entorn.

24 d’abril amb una sessió específica orientada al mercat xinès i que tindrà continuïtat amb una sessió sobre el mercat de Panamà que se celebrarà properament. Per altra part, l’associació potenciarà l’oferta de promocions entre els associats amb instruments específics de dinamització i difusió.

Tot aquest plantejament és el resultat d’un pla desenvolupat per la Junta Directiva de l’associació a partir de diferents comissions de treball formades per empresaris per definir un pla d’acció orientat, entre altres objectius, a fomentar les sinèrgies i abordar noves formes de suport a les empreses associades i fer l’associació més visible al col.lectiu d’associats i potenciar el salt qualitatiu en la projecció comunicacional exterior i interior de Sant Cugat Empresarial utilitzant els instruments i les tecnologies que afavoreixin aquesta dinàmica.