L’arquitectura SPARC té el seu origen amb Sun MicroSystems i va ser dissenyat específicament pels sistemes més complexos tant per grandària com per requisits de negoci.

SPARC és una tecnologia de referència en entorns de treball mission critical – els més sensibles i crítics a nivell mundial, empreses que operen de manera non-stop ja que no poden permetre que la seva activitat s’aturi de cap manera. Parlem d’activitats on una parada pot fins i tot posar vides en risc com són Hospitals, Serveis d’Emergències, Tràfic Aeri; o unes altres en les quals una caiguda puntual pot suposar incórrer en greus responsabilitats financeres o afectar la reputació com podrien ser Banca, Assegurances, Transport, Telecomunicacions.

Més recentment s’afegeix a la llista un altre sector sensible com és l’E-Commerce, activitat que depèn totalment de sistemes i processos infal·libles per assegurar la confiança i satisfacció del consumidor, factors clau que defineixen l’èxit d’aquest model de negoci.

SPARC protegeix i optimitza el teu negoci

Seguretat, Disponibilitat i Escalabilitat són clau per a qualsevol empresa en l’actual context de canvi sistemàtic en el qual també creix l’alarma davant l’aparent vulnerabilitat d’alguns sistemes clau sobre els quals s’han construït activitats de gran valor. Són moltes les empreses mitjanes i petites que en l’actualitat també manegen dades sensibles i requereixen funcionalitats cada vegada més eficients i ràpides per gestionar els seus negocis.

SPARC elimina molts problemes que altres tecnologies no són capaços de resoldre, oferint una potència, estabilitat i disponibilitat sensiblement superior a la dels seus competidors. Un superprocesador creat per a grans càrregues suposa una menor latència en pics d’activitat o d’usuaris.

Més informació

Font: Qualita