Josep M TrullasFundada en el 2011, Sant Cugat ESN imparteix cicles formatius de grau superior amb titulació oficial en els àmbits de la Gestió Comercial i Màrqueting, el Comerç Internacional i l’Administració i Finances. Al mateix temps, l’escola ofereix cursos de formació continuada orientada a professionals en actiu en àmbits de la gestió de persones, management, industrial i idiomes, a més a més de màrqueting, comerç internacional i administració i finances. Ubicat a l’Avinguda Cerdanyola, el centre té actualment un total de 200 alumnes.

L’escola, que aposta decididament pel foment de la Formació Dual i l’Emprenedoria, promou la incorporació d’alumnes en pràctiques en l’àmbit laboral i empresarial.Sant Cugat ESN és associada a Sant Cugat Empresarial. Josep Maria Trullàs n’és el seu Director.

• Anant a l’arrel, amb quin propòsit va néixer l’Escola Centre de Negocis (ESN) a Sant Cugat l’any 2011?

Sant Cugat Escola Superior de Negocis neix com un projecte pedagògic innovador i integral que aglutina totes les branques de la formació professional (reglada, contínua i subvencionada) des d’un àmbit estrictament privat.

• Com definiria el valor competitiu d’ESN?

Sant Cugat Escola Superior de Negocis destaca per la seva connexió amb l’àmbit empresarial: el seu staff i professorat està format sempre per professionals en actiu, i també per un ús intensiu de les TIC, en les quals som pioners.

Quina ha estat l’evolució del model de formació professional a Catalunya en els darrers anys? Respon avui a les necessitats reals del món empresarial? Quines són les tendències en el desenvolupament de competències professionals?

El problema bàsic és que el món empresarial té unes demandes de perfils professionals que tenen poc a veure amb els tipus d’estudis que volen fer els estudiants. Hi ha un preocupant gap entre el que es necessita des de l’àmbit laboral i el que els estudiants volen cursar. Tant es així que les escoles a vegades ens veiem obligades a oferir estudis que sabem positivament que tenen poca inserció laboral, però que són molt demandats pel públic.

Entrevista sencera