1El Ple de l’Ajuntament de Sant Cugat va aprovar per unanimitat el dia 16 de setembre de 2013 una moció institucional de suport i adhesió a la iniciativa promoguda per Sant Cugat Empresarial per fomentar el compromís amb la Responsabilitat Social Empresarial.

La declaració recull 10 principis d’actuació distribuïts en 4 àmbits:

‐ Econòmic: orientant a l’empresa tant a generar “riquesa distributiva” com a innovar amb criteris de sostenibilitat.

‐ Pràctiques de bon govern: posant l’èmfasi en la pràctica de la ètica i la transparència com a base per generar confiança, entenent que la confiança és un element essencial pel funcionament adient de les organitzacions, de l’economia i de la societat en general.

‐ Protecció ambiental: promovent la reducció dels impactes ambientals i els comportaments respectuosos amb l’entorn natural. Fomentant l’ús sostenible dels recursos, la protecció de la biodiversitat, la gestió adient de residus i dels abocaments i l’eficiència energètica.

‐ Contribució Social: tant internament, amb pràctiques de relacions laborals respectuoses amb els drets humans, com externament actuant responsablement sobre els productes o serveis que conformen l’activitat de l’empresa, tenint cura dels impactes en la salut i la seguretat dels ciutadans, respectant els estàndards del màrqueting o la publicitat responsable i els drets a la privacitat dels clients.

Una de les primeres accions que es posaran en marxa serà la creació d’un grup promotor de la RSE a Sant Cugat per planificar i coordinar el desenvolupament d’accions de caire divers com, per exemple, accions de sensibilització i difusió (notícies, actes de promoció, publicacions, difusió de bones pràctiques i la creació espai digital orientat a la RSE), accions de formació, benchmarking (intercanvi d’experiències i bones pràctiques, publicacions, estudis comparatius, creació d’un cos d’indicadors de RSE per analitzar evolució, etc). desenvolupament de projectes col·laboratius (elaboració d’infomes de RSE/sostenibilitat entre les empreses de Sant Cugat exemplars en transparència, foment de l’adhesió de les empreses al principis recollits en la pròpia Moció Institucional, adhesió als principals prescriptors internacionals, certificacions de RSE, etc.), i innovació (anàlisi de tendències, projectes d’innovació, promoure un premi RSE, smart comunity, promoció de l’adhesió als principis de la moció institucional en altres municipis o a nivell supramunicipal com és el cas del Catalonia Innovation Triangle).

Llegir més