Joan Franquesa bnJoan Franquesa, empresari, administrador del Grup Petra i president de Petra Consultoria, ha estat elegit president de Sant Cugat Empresarial per l’assemblea general del 11 de juny de 2015.

En la nova etapa, l’associació es proposa consolidar el lideratge de Sant Cugat a la comarca del Vallès com a pol empresarial de referència, reforçar el seu pes institucional, seguir impulsant projectes de perfil innovador i emprenedor, apropar l’empresa a la societat i divulgar la cultura empresarial i afavorir sinèrgies que contribueixin a enfortir la competitivitat i la projecció de les empreses.

Quin són els reptes i projectes nous que afrontarà SCE durant el seu nou mandat? Quin són els eixos de la nova etapa?

La nova etapa estarà regida per tres eixos d’actuació: l’increment del pes i la posició de Sant Cugat com a pol empresarial de referència dins de la comarca del Vallès i de Catalunya, la continuïtat en el model i la dinàmica de gestió de les activitats orientades a les empreses associades i, amb un caràcter més intern, incrementar la massa social de la pròpia associació.

Des de la perspectiva territorial, creiem que cal fer una reflexió sobre el paper que els diferents territoris exerceixen en el desenvolupament competitiu de Catalunya i en aquest marc volem reivindicar la posició de Sant Cugat com a pol empresarial de referència dins de la comarca del Vallès i de Catalunya i que es visualitzi com un actiu d’alt valor afegit a l’hora de promoure la marca Barcelona i Catalunya a nivell nacional i internacional. Volem recuperar la centralitat econòmica i empresarial del Vallès i reforçar la nostra posició com una de les regions més atractives i innovadores d’Europa, sense oblidar del model de cohesió social del territori.

Pel que fa a l’enfoc estratègic de l’activitat i la seva dinàmica d’actuació, l’associació mantindrà una línia continuista. De fet, la major part dels integrants de la nova junta directiva han estat participant activament en el nou plantejament estratègic que l’associació va iniciar l’any 2012 per afavorir una participació i una implicació més directa del col.lectiu empresarial en el disseny i execució de les activitats de l’associació. S’ha demostrat una fórmula d’èxit que ha afavorit una dinàmica comunicativa i de cohesió entre les empreses associades i la volem mantenir.

Finalment, ens proposem incrementar la nostra massa social. En aquest sentit, posarem en marxa un pla d’acció que ens permeti, per una banda, apropar-nos personalment al conjunt del col.lectiu empresarial de San Cugat per fer arribar els propòsits de l’associació i demanant la seva implicació i participació activa en un projecte que acabarà transcendint el nostre territori i, per l’altra, trobar la complicitat i la implicació de les empreses multinacionals de major dimensió per a què se sentin més properes al territori on estan instal·lades afavorint i potenciant l’activitat empresarial de l’entorn.

Segueix llegint l’entrevista