Fotot A Latorre BNAlbert Latorre és l’enginyer creatiu de VITA Entrepreneurship Center i president d’INBENS. L’empresa és associada a Sant Cugat Empresarial.

VITA es diferencia per una gestió de l’activitat emprenedora en clau d’innovació i creativitat, i amb una especial sensibilitat per l’impacte social dels seus projectes. On rau concepte innovador –el valor competitiu- d’un centre d’emprenedoria com VITA?

La integració d’allò social i econòmic en l’ADN de les idees suposa entrar en una cultura de valors que difícilment s’oblidarà en la fase de creixement de les noves entitats que donaran forma als projectes a partir de la seva entrada a mercat.Un aspecte innovador de VITA és la definició de la seva pròpia missió: “educar els valors, el talent i la creativitat de les persones tot fomentant el seu esperit col.laboratiu i emprenedor; i acompanyar-les amb programes formatius experiencials interdisciplinars i intergeneracionals”.

La integració d’allò social i econòmic en l’ADN de les idees suposa entrar en una cultura de valors que difícilment s’oblidarà en la fase de creixement de les noves entitats que donaran forma als projectes a partir de la seva entrada a mercat.  VITA no cerca el seu valor competitiu sinó que el seu veritable valor ve donat per la suma de competències dels professionals que hi participem. VITA, com a hub territorial, vol i cerca activament l’establiment de potents sinèrgies amb la resta dels agents del teixit empresarial i emprenedor del territori.

Quin és el perfil d’emprenedor que acull el centre VITA?

A VITA hi han tres possibles entrades al Programa d’Emprenedoria que estem dissenyant: una persona o equip amb una idea de projecte, persones amb ànim d’emprendre però sense projecte, i necessitats de la societat detectades però sense equip emprenedor darrere.

Segueix llegint l’entrevista