conveniSant Cugat Empresarial i la Cambra de Comerç i Indústria de Terrassa formalitzen un conveni de col·laboració per a la promoció conjunta de l’emprenedoria, la innovació i la internacionalització.

Amb una llarga trajectòria de col·laboració mútua, ambdues institucions han decidit subscriure un conveni per dotar-se d’un marc formal d’actuació orientada a reforçar la competitivitat de les empreses

Terrassa, 22 de setembre de 2015. La Cambra de Comerç i Indústria de Terrassa i Sant Cugat Empresarial van signar ahir un conveni de col·laboració per al desenvolupament d’un pla d’actuació orientat a reforçar el desenvolupament i la competitivitat del teixit empresarial de Sant Cugat del Vallès i del seu entorn territorial.

Per part de la Cambra de Comerç de Terrassa ha signat el conveni Marià Galí, president de la institució, i per part de Sant Cugat Empresarial, Joan Franquesa, president de l’associació. En virtut del conveni, ambdues institucions es comprometen a fomentar el treball en cooperació i organitzaran conjuntament activitats orientades a promoure accions de suport a l’emprenedoria, internacionalització i innovació empresarial així com de promoció i foment del potencial econòmic i empresarial del territori del Vallès per preservar la seva competitivitat i afavorir el seu creixement.

Si bé ambdues institucions mantenen una estreta col·laboració des de fa molt anys impulsant diferents projectes en pro de la defensa del teixit empresarial de Sant Cugat del Vallès i del conjunt de la demarcació, la signatura del conveni de col·laboració formalitza el seu compromís i el dota d’un marc formal d’actuació.

En aquest sentit, ambdues institucions posaran en marxa un pla d’actuació orientat al seguiment i intercanvi d’informació en aquells àmbits relacionats amb el desenvolupament territorial, bé sigui en l’àmbit dels plans de desenvolupament i promoció econòmica impulsats per les administracions com el seguiment d’infraestructures i altres àmbits que incideixen en els interessos generals de l’empresariat de Sant Cugat. Així mateix, ambdues entitats es comprometen a impulsar actes i jornades d’interès empresarial sobre temes d’actualitat empresarial i econòmica relacionats amb els reptes competitius de futur, així com activitats de promoció econòmica en el camp de l’emprenedoria, la formació, la innovació, que siguin d’interès per a les persones emprenedores i per a les empreses representades en ambdues entitats.

Al mateix temps, Sant Cugat Empresarial i la Cambra promouran també de forma conjunta accions de foment de la internacionalització, especialment les dissenyades en el pla d’acció de promoció de la internacionalització que impulsa l’entitat terrassenca.

conveni