El Patent Box ofereix avantatges fiscals per la gestió i explotació del know-how empresarial

El dia 13 de març va tenir lloc una sessió informativa sobre la utilitat del Patent Box com a eina d’optimització fiscal de la gestió d’intangibles en l’Impost de Societats. Sota el títol La recerca i la innovació com a úniques eines d’optimització fiscal i reestructuració empresarial actuals – La utilitat del Patent Box, aquesta sessió va estar organitzada per Sant Cugat Empresarial i PIMEC Vallès Occidental. La sessió va anar a càrrec de Jordi Vilardell, soci Departament Fiscal de UHY Fay & Co, i Jordi Castellà, responsable Desenvolupament de Negoci a ASCAMM.

Davant del període de tancament de l’Impost sobre Societats corresponent a l’exercici de 2013, les empreses amb activitat innovadora valoren les diverses fórmules d’optimitzar la seva factura fiscal, entre les quals destaca el Patent Box o la reducció per la cessió d’actius intangibles.

Més informació